Mini-guide: Fugt i kælderen – hvad gør man?

Fugt i kælderen er et hyppigt problem blandt danske husejere. 90% af kældre i danske hjem vurderes at være for fugtige. Derfor har vi lavet en mini-guide til dig, der gerne vil komme problemet til livs.

Fugt i kælderen – er det farligt?

Fugt i kælderen giver gode levevilkår for skimmelsvamp. Det betyder, at fugt i kælderen også øger risikoen for skimmelsvamp. Og skimmelsvamp er yderst sundhedsskadeligt for mennesker. Derfor er fugt i kælderen også et problem, man bør tage alvorligt.

Skimmelsvamp er med til at gøre indeklimaet usundt. Der bliver udsendt nogle giftstoffer, som gør, at mennesker kan udvikle astma og allergi, hvilket giver irriterede øjne, luftveje, næse og lignende.

Derudover er fugt og skimmelsvamp altødelæggende og kan gøre stor skade på vægge, vindueskarme, loft, gulve, møbler mv., hvilket kan komme til at koste dyrt i sidste ende. Derfor er det en god idé at gøre noget ved fugten, inden det udvikler sig til et altødelæggende og yderst sundhedsskadeligt problem.

Fugt i kælderen – hvad kan man selv gøre?

Døjer man med fugt i kælderen, er der heldigvis gode muligheder for at komme problemet til livs. Nogle gange skyldes fugt forkert håndtering af rummet, og derfor er der noget, man som husejer selv kan gøre for at undgå fugt i kælderen.

For det første er det vigtigt, at der bliver luftet ud to gange dagligt, så luftfugtigheden ikke bliver for høj. Luftfugtighed er nemlig skimmelsvampens bedste ven. For det andet kan man have et ordentligt ventilationssystem, så luftfugtigheden bliver holdt nede.

Derudover er det en god idé, at kælderen ikke bliver brugt til beboelse og til at tørre tøj. Det øger nemlig fugtniveauet, da både tøj og mennesker afgiver fugt. Sidst kan man sørge for, at temperaturen er stabil og ligger på mindst 18 grader, så rummet er varmt og tørt.

Fugt i kælderen – hvad kan professionelle gøre?

Nogle gange er der fugt i kælderen på grund af opstigende grundfugt. I sådan et tilfælde er der ikke andet at gøre end at få hjælp fra professionelle. Opstigende grundfugt er nemlig overskudsvand fra jorden, der bliver suget op gennem murværket nedefra og fra siden af det omkringliggende jord.

Professionelle kan gøre brug af fem forskellige metoder til at fugtsikre boligen nemlig omfangsdræn, fysiske fugtspærrer, kemiske fugtspærrer, langbølgemetoden og elektro-osmose.

Den metoder som vi vil anbefale til fugt i kælderen, der skyldes opstigende grundfugt, er elektro-osmose. For det første er det en relativt billig metode. Sammenlignet med for eksempel omfangsdræn, er elektro-osmose omkring 70% billigere.

For det andet er det den mest effektive metode, da den i modsætning til omfangsdrænet leder grundfugten væk fra huset og samtidig forebygger opstigende grundfugt fremadrettet. Læs mere om opstigende grundfugt og elektro-osmose her: Opstigende grundfugt.

Det vigtigste er at komme problemet til livs. Er man i tvivl om, hvorvidt man har fugt i kælderen eller ej, eller hvor omfangsrigt problemet er, har man mulighed for at bestille et gratis fugttjek, hvor fugt-specialister vil kortlægge fugt-problemerne og kommer med mulige løsninger.