Forebyg fugtskader

Hvis du bor i et hus, er der nogle helt basale ting, som du bør være opmærksom på i forbindelse med fugt. Holder du disse ting for øje, kan du nemlig undgå, at udefrakommende fugt skaber fugtproblemer.

 • Taget skal altid være tæt. I regnvejr kan du holde øje med, om taget er fuldkommen tæt. Utætte tage eller en utæt tagrende er ofte årsag til fugtskader.
 • Utætheder i mure og fuger. Har du utætheder i ydermure eller fuger omkring vinduer, er det kun et spørgsmål og tid, før en fugtskade trænger sig på.
 • Få isoleringen tjekket. Du kan få foretaget en isoleringstest med laser-temperaturmåler, hvis du er i tvivl om husets fugtisolering er god nok.

Har du kælder, skal du være ekstra opmærksom på fugtdannelser. Fugt i kælder er nemlig den hyppigste årsag til fugtskader. Hvis du bruger en del af din kælder til opbevaring, bør du tjekke dine opbevarede ting. Fugtskader opstår nemlig nemt bag en mur af flyttekasser. Her kan fugt brede sig stille og rolig i ly af kasserne, uden at det kan ses.

Fugt kan ligeledes komme indefra i forbindelse med mangel på udluftning. Dette er specielt et fænomen som ses ved tørring af tøj indendørs eller som følge af badning. I forbindelse med både bade og tørring af tør, bør du lufte ordentligt ud for at undgå et dårligt indeklima med for meget fugt.

Hvad gør man, når der er opstået en fugtskade?

Har du opdaget en fugtskade, er det naturligvis vigtigt, at du gør et vist stykke arbejde for at få skaden udbedret. Enten kan du ordne det skadede område selv, eller også kan du få hjælp fra professionelle hænder.

Opdager du en skade, er det dog mindst lige så vigtigt at finde årsagen til, hvorfor skaden er sket. Dette er nemlig den mulighed du har for at gardere dig mod nye og fremtidige fugtskader. Hvis du ikke fjerner skaden, men nøjes med en pletreparation, vil du sandsynligvis opleve, at skaden vender tilbage.

Ofte er det ligeledes set, at et forsøg på at fjerne fugt, i forbindelse med en fugtskade, har resulteret i, at fugten blot er blevet forhindret i at trænge ind i et lille område. Lige der hvor skaden er sket, er den måske blevet udbedret, men så vil fugten bare trænge ind et andet sted.

Hvor kommer fugten fra?

Skal du gøre alvor af at komme din fugtskade til livs, er det vigtigt, at du finder ud af, hvor fugten kommer fra. Før du har fundet kilden til dine fugtproblemer, kan det nemlig være svært at lave en holdbar løsning.

 • Fugt fra oven. Hvis fugten kommer fra oven, er det ofte en utæt tagrende, der er årsagen. Det kan ligeledes være et utæt tag eller en sætningsskade, som forårsager fugtskader.
 • Fugt fra siden. Kommer der fugt ind fra siden, er det sandsynligvis en utæt regnvandsbrønd eller en utæt kloak, som er synderen.
 • Fugt fra neden. Når fugten kommer nedefra, er det oftest på grund af opstigende grundfugt. Dog kan det også skyldes en sætningsskade.

Sætningsskader er revner i husets fundament. Disse revner kan opstå som følge af manglende bæreevne i jorden under huset. Revnerne kan således føre til, at fugten kan trænge ind i din bolig.

En fugtskade kan altså opstå som følge af mange forskellige grunde. Når du skal finde ud af, hvor fugten kommer fra, er det derfor en god idé at tilkalde fagfolk. Disse er nemlig eksperter inden for emnet, og på den måde kan det fastslås, hvor du må sætte ind for at undgå fremtidig fugt i boligen.

Fugtsikring

I mange ældre ejendomme vil man finde fugtige kældre. Dette skyldes, at der her ofte ikke er udført nogle tiltag i forhold til fugtsikring. Står du med en bolig af denne type, er spørgsmålet så, hvad du skal gøre for en god fugtsikring.

Der er naturligvis flere forskellige tiltag, som du kan ty til i forbindelse med fugtsikring. Skal fugtsikringen udføres fuldstændig optimalt, er det bedst at fugtsikre udvendigt. På den måde holdes murkonstruktionen nemlig tør. Dog er dette ikke altid en mulighed, og derfor udføres der også fugtsikring fra indersiden.

Med et gratis fugttjek kan du blive klogere på omfanget af fugt i din bolig. På den måde kan der blive lagt en plan for, hvad der skal gøres for at udbedre skaden, samt hvilke tiltag der skal til, for at din bolig bliver fugtsikret.

Fugtskader

Har du fået en fugtskade? Læs hvordan du kommer af med den.

Er der opstået en fugtskade i dit hjem, er det vigtigt, at kilden til fugten findes så hurtigt som muligt. På den måde kan fugtskader nemlig stoppes i at brede sig yderligere. Når der er sket en fugtskade, vil man typisk foretage en kontrolleret udtørring og undersøge, om der er eventuelle følgeskader, hvoraf den mest kendte er skimmelsvamp.

Som nævnt tidligere, er det vigtigt, at man med en fugtskade fokuserer på at forhindre fugten i at trænge ind i hele boligen. Hvis man kun koncentrerer sig om det lille område, hvor skaden er sket, kan man være rimelig sikker på, at fugten vil trænge ind gennem et andet sted.

Det er vigtigt at få bugt med eventuelle fugtskader hurtigt. Fugt kan nemlig både lave skader på boligens konstruktion og påvirke helbredet negativt. Skimmelsvamp kan blandt andet give hovedpine, hukommelsessvigt og tilstoppet næse. Et hjem, der er kraftigt plaget af fugt og følgeskader, er således ikke beboeligt.

Fugtproblemer

Fugtproblemer kan være katastrofale for din bolig, og det kræver meget arbejde, hvis du skal slippe af med dem igen. Derfor er det en rigtig god idé at finde ud af, hvordan du kan undgå, at der opstår fugtskader.

I forbindelse med fugt, er forbyggelse den mest effektive metode. Formår du at sikre din bolig mod fugt, inden den trænger ind, slipper du nemlig for at døje med irriterende fugtskader. Skal du undgå fugtproblemer, kan du naturligvis sætte ind på flere forskellige måder. Du kan blandt andet sikre dig, at du ikke har en utæt tagrende og tjekke din isolering.

Som boligejer kan du blandt andet mindske risikoen for fugt ved hjælp af disse råd:

 • Luft ud flere gange dagligt
 • Lad aldrig boligen blive nedkølet
 • Åbn vinduerne, når du laver mad for fuld damp
 • Placer ikke møbler op ad kolde vægge
 • Tør ikke tøj indendøre

Fugtisolering

Med fugtisolering kan du undgå fugtskader. Fugtisolering anvendes i bygninger for at holde fugt væk. Denne isolering kan således både holde fugt fra indeklima, grundvand og nedbør væk fra bygningens konstruktioner. Sådan kan du forebygge, at der trænger fugt gennem isoleringen, så du risikerer svamp eller råd.

Hvad enten der er kommet fugt i din bolig som følge af dårlig ventilation og mangel på udluftning, eller der er kommet fugt ind udefra for eksempel grundet en utæt tagrende, kan vi hjælpe med din fugtskade.

Hos os kan du bestille et gratis fugttjek eller en fugtrapport, som giver dig en oversigt over dine fugtskader. På den måde kan du komme fugten i din bolig til livs, så du ikke skal døje med råd eller svamp.

At tage en snak med fagfolk er en rigtig god idé. På den måde kan du nemlig effektiv få fjernet fugt i din bolig, så du ikke risikerer, at problemet vender tilbage igen.