Måling

Et gratis fugttjek indebærer blandt andet besigtigelse og fugtmålinger. Der findes flere forskellige metoder i forbindelse med måling af fugt. Under de mest benyttede fugtmålingsmetoder kan blandt andet nævnes måling af fugt i gulve og vægge og måling af luftfugtigheden.

Ved hjælp af måling af fugt i kældervægge, kan det afgøres, om din kælder er sundhedsskadelig at bo i. En fugtig kælder vil nemlig ofte udvikle skimmelsvamp, som kan bevirke astma, hosten, allergi eller hovedpine hos beboere.

Der kan være stor forskel på, hvor omfattende fugtproblemerne er i forskellige husstande. Derfor er det praktisk at få foretaget et gratis fugttjek, som kan afgøre, hvor slemt det egentlig står til.

Skal du kigge efter fugt i et rum, er det specielt to ting, som du bør kigge efter. For det første om rummet lugter dårligt, og for det andet om tapetet buler ud. Er fugtskaden slem kan skimmelsvamp vise sig i form af sorte plamager på væggen.

Ofte er skimmelsvamp skjult bag tapet eller i byggekonstruktioner. Herfra har skimmelsvamp en negativ indflydelse på indeklimaet, som blandt andet kan påvirke dit helbred. Mennesker som reagerer på skimmelsvamp kan blandt andet opleve symptomer som træthed, hovedpine, kløende øjne og brændende hud.

Oplever du eller andre personer i din husstand nogle af følgende symptomer, er det en god idé at få foretaget en fugtmåling.

Løsningsmuligheder

Under et gratis fugttjek vil du blive præsenteret for de tilgængelige løsningsmuligheder. Ofte kan et fugtproblem nemlig løses ved hjælp af flere forskellige metoder. Har fugten endnu ikke sat ind i din bolig, er du heldig – den mest effektive metode, i forbindelse med at undgå fugt, er nemlig forebyggelse.

Fugt i kælderen kan være både dyrt og sundhedsskadeligt. Derfor er det vigtigt, at der bliver gjort noget ved problemet. Det er fornuftigt at opsøge professionel hjælp, da fugten derved fjernes effektivt.

Du kan ligeledes selv arbejde på at forhindre fugt i at trænge ind. Dette kan du for eksempel gøre ved at optimere ventilationen i din kælder. Har du kældervinduer, kan du lave et ventilationsspjæld. Eller du kan lave en udluftningshuller med ventiler.

Hvis du opdager fugt i hjemmet, bliver du stillet i en temmelig magtesløs situation. Derfor kan det være rart at søge professionel hjælp, så du kan finde en løsning så hurtigt som muligt. Fugt i kælderen er et utrolig almindeligt problem, og derfor findes der hjælp til dig.

Fugtproblemer kan opstå af mange årsager. Det kan for eksempel være i forbindelse med nedkøling af boligen eller tørring af tøj indendørs. Dog kan fugtproblemer også opstå akut for eksempel i forbindelse med et stort regnskyl.

Sker dette tyder det på, at det system, som skal føre regnvand væk fra din bolig, ikke fungerer. I forbindelse med en situation som denne, bør du finde årsagen til problemet. Det kan kan for eksempel være utætte nedløbsbrønde eller revner i fundamentet.

Tilbud

Du vil modtage tilbud på opgaven i forbindelse med et gratis fugttjek. Alt efter hvilken metode, der skal benyttes som løsning, vil der nemlig være forskel på prisen. I forbindelse med et gratis fugttjek kan du således forvente at modtage en samlet pakke, hvor dit hjem bliver tjekket, du vil blive klogere på løsningsmuligheder, og du lærer priserne at kende.

Er dit hus plaget af fugt, er der ingen tvivl om, at du skal have problemet løst. Fugt fører nemlig til flere bakterier, og ved afkøling kan der skabes kondens. Således skabes der råd og svamp, hvilket kan føre til allergi og andre gener. Spørgsmålet er derfor ikke om fugt skal fjernes, men hvordan fugt skal fjernes.

Når du vælger mellem de forskellige tilbud, må du naturligvis holde prisen for øje. Fjerning af fugt et felt, som det godt kan betale sig at investere i. Vælger du den rette løsning, kan du nemlig leve med en fugtfri kælder i mange år fremover.

Skal du have fjernet fugt, er det naturligvis vigtigt, at du gør brug af fagfolk, som du kan stole på. På den måde kan du få afhjulpet dine fugtproblemer med ro i maven.

Gratis fugttjek

Hele landet

Vi tilbyder gratis fugttjek i hele Danmark. Uanset hvor i landet du bor, behøver du således ikke at lide under fugt i boligen. Fugt begrænser sig ikke til særlige områder, og derfor er fjernelse af fugt relevant i hele Danmark.

Fugt kan opstå af mange forskellige årsager. Det kan for eksempel være i forbindelse med opstående grundfugt i kælderen, men som boligejer, kan du også selv mindske risikoen for fugt i boligen.

Dette kan du blandt andet gøre ved at lufte ud flere gange dagligt, ikke lade boligen blive afkølet eller at undgå at placere møbler op ad kolde vægge. Fugt i hjemmet bliver nemlig et problem, når hjemmet afkøles. Således opstår der kondens, som kan føre til svamp og råd.

I gennemsnit tilbringer danskere omkring 16 timer i deres bolig i døgnet. I hele landet er det således vigtigt, at fugt bliver bekæmpet. Tørre boliger giver nemlig et indeklima, som er godt for både helbreddet og boligen.

Det gratis fugt-tjek er udgået. For at få tilbud på dine fugt udfordringer skal du benytte linket til 3-tilbud og der igennem bestille dit fugt tjek.

Bestil her

Bestil et konsulentbesøg via formularen eller på telefon og bliv fri for dine fugtproblemer hurtigst muligt. Formularen tager ikke lang tid at udfylde. Med en udfyldt formular er du ét skridt tættere på at komme fugt i din bolig til livs.

Når du udfylder formularen, skal du blandt andet svare på, hvor du bor, samt specificere hvad problemet drejer sig om. Du skal ligeledes udfylde, om du har kælder eller ej. Det er nemlig oftest i kældre, at man vil opleve fugtproblemer.

Med et gratis fugttjek, behøver du ikke at tøve. Vores service koster dig nemlig ingen penge, og du står således i en favorabel situation, hvor du har mulighed for at blive klogere på dine fugtproblemer uden nogle omkostninger.

Du kan både vælge at bestille online eller over telefonen alt efter, hvad du finder nemmest. Et gratis fugttjek kan hjælpe dig med at få kontrol over fugt i din bolig.

Udarbejdelse af fugtrapport

Foruden gratis fugttjek udarbejder vi ligeledes fugtrapporter til en pris på 3.980 + moms.

I forbindelse med køb og salg af bolig, anbefaler Fjern Fugt at få udarbejdet en fugtrapport. Som sælger kan værdien af dit hus øges markant, hvis du kan fremvise en rapport, som blåstempler kælderen til beboelse.

Er der problemer med fugt i kælderen, er det fortsat fornuftigt at få udarbejdet en fugtrapport. På den måde kan du nemlig få vished om, hvor slemt det står til, og hvad det vil koste at komme problemerne til livs.

Fugtskadens påvirkning på husets værdi vil tilligemed blive tydeliggjort, og derudover kan du få en tidshorisont over, hvor lang tid der går, før kælderen endnu engang er beboelig.

Som køber har fugtrapporten ligeledes stor betydning. En fugtrapport er nemlig køberens sikkerhed for, at kælderens egentlige stand stemmer overens med mæglerens udsagn. Ikke alle fugtproblemer er synlige. Fugtrapporten betyder altså også, at du får klarhed over skjulte problemer med fugt.

Udarbejdelse af en fugtrapport viser køberen, hvor slemt det står til. På den måde bliver det præciseret, hvad det vil koste, samt hvor lang tid det vil tage, før kælderen er tør.

Bliver du gjort opmærksom på fugtproblemer, som ikke fremgik af salgsopstillingen, får du dermed et godt argument i forhold til et afslag i købsprisen.

 

Hovedstaden

 

Nordsjælland

 

Vest- og Sydsjælland

 

Syddanmark

 

Midtjylland

 

Nordjylland