Hvorfor kommer der skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er en generel betegnelse for en række svampe, der vokser bedst i et fugtigt miljø. Nogle typer af skimmelsvamp kræver en høj fugtighed, mens andre sagtens kan gro i tørrere områder.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at skimmelsvamp har mulighed for at gro. For at skimmelsvampe kan vokse, skal disse tre ting være til stede:

 • Ilt
 • Organisk materiale
 • Fugt

Ilt og organisk materiale er overalt i en bolig. Dette vil sige, at det i høj grad er fugten, som man skal komme til livs, hvis man vil undgå problemer med skimmelsvamp. Er der høj luftfugtighed i boligen, er der altså risiko for, at der opstår skimmelsvamp.

Har man et tørt og varmt indeklima, som holder sig inden for de anbefalede mål, kan man ikke vide sig fuldstændig fri fra skimmelsvamp. Der vil nemlig stadig være en risiko de steder, hvor der nemt kan dannes kondens.

Der vil blandt andet være en større risiko for skimmelsvamp i vindueskarme og på badeværelser. Dette skyldes at varm luft med høj luftfugtighed, der rammer koldere overflader, danner kondens.

 

Årsager til skimmelsvamp

Groft sagt kan man inddele årsager til skimmelsvamp i to. Første afgørende faktor er boligens konstruktion. Vil du mindske risikoen for fugtdannelse af denne type, er det således vigtigt, at du sørger for, at der ikke er fejl og mangler på husets konstruktion.

Anden afgørende faktor er livsstil. Her har du mulighed for at mindske risikoen for fugtdannelse, hvis du blot lever efter nogle simple råd.

 

Konstruktionsfugt

Når man skal komme skimmelsvamp til livs, er det vigtigt, at man eliminerer kilden til fugtdannelsen. På den måde gør man nemlig levevilkårerne for skimmelsvampen væsentligt ringere. Vil du eliminere fugtdannelse, kan det være godt at vide hvilke parametre, du bør være opmærksom på.

Konstruktionsfugt kan blandt andet opstå som følge af:

 • En fyldt eller utæt tagrende
 • Utætheder i taget
 • Opstigende grundfugt
 • Forkert fugtisolering
 • Revner i fugerne på badeværelset

 

Livsstilsfugt

Ved livsstilsfugt er det nemmere for dig at gribe ind. Dette kræver nemlig ikke, at du henter værktøjet eller får pengene op ad lommen. Vil du mindske risikoen for livsstilsfugt, skal du blot sørge for at skabe nogle vaner, så fugten bliver ledt ud af dit hus igen, efter at den er blevet dannet.

Råd, som mindsker risikoen for livsstilsfugt, kan blandt andet lyde således:

 • Luft ud flere gange dagligt – specielt efter et bad
 • Lad aldrig boligen blive nedkølet
 • Åbn vinduerne eller tænd emhætten, når du laver mad for fuld damp
 • Placer ikke møbler op ad kolde vægge
 • Tør ikke tøj indendøre

 

Skimmelsvamp sygdom

Skimmelsvampe indeholder og udsender stoffer, som kan føre til forskellige sygdomme. Aspergillus er en af de hyppigste typer af skimmelsvamp, da den ikke kræver så meget fugt for at trives. Der findes mere end 600 arter af Aspergillus. Når man inhalerer svampesporer som disse svampe frigiver i luften, risikerer man at blive syg.

Aspergillose er en betegnelse for sygdomme forårsaget af Aspergillus. Aspergillose kan være luftvejsinfektioner eller forværring af astma. I sjældne tilfælde kan aspergillose lede til mere alvorlige tilstande.

Ikke nok med at skimmelsvamp kan være generende, fordi det kan ødelægge boligen og lugte ubehageligt. Skimmelsvamp er også med til at skabe et usundt indeklima.

Vil du undgå at blive syg, er det vigtigt, at du får styr på problemet. Skimmelsvamp skaber nemlig et indeklima, som er sundhedsskadeligt.

 

Skimmelsvamp behandling

Når der er tale om skimmelsvamp, er den mest effektive behandling i virkeligheden forebyggelse. Undgår du skimmelsvamp inden den opstår, kan du nemlig både spare tid og penge på at udbedre skaden.

Er skaden allerede sket, er skimmelsvamp behandling dog stadig en mulighed, så du kan få has på problemet. Afhængig af området, som skimmelsvampen har indtaget, kan man enten vælge at tage sagen i egen hånd eller overlade det til de professionelle.

Har skimmelsvampen indtaget et større område, kan det være en god idé at kontakte fagfolk. Dækker området mere end 20 x 20 cm siger en tommelfingerregel, at man bør få professionel hjælp. Vælger du at tage sagen i egen hånd, kan du blandt andet forsøge dig med følgende produkter:

 

Middel mod skimmelsvamp

 • Rodalon mod skimmelsvamp. Rodalon er et rengøringsmiddel, som er effektivt mod skimmelsvamp. Rodalon kan nemlig både dræbe svampe og fjerne lugt. Rengøringsmidlet fungerer ved, at man sprayer eller dupper det direkte på området med skimmelsvamp. Herefter lade man det sidde noget tid, for til sidst at tørre området grundigt af.
 • Svampemiddel. Når det gælder skimmelsvamp fjernelse, kan man også vælge at købe rengøringsmidler, som er produceret til formålet. Et af disse svampemidler kan blandt andet være Hysan, der ligesom Rodalon blot skal sprayes på området og tørres af bagefter.
 • Klorin skimmelsvamp. Klorin kan også virke effektivt mod skimmelsvamp. Dog virker klorin blegende i modsætning til de to andre midler. Anvender du klorin som led i skimmelsvamp behandling på en væg, bør du altså være opmærksom på, at klorin ikke blot fjerner svampen, men muligvis også malingen.

Dækker området af skimmelsvamp mere end 20 x 20 cm, eller vender problemet tilbage, anbefaler vi, at man får professionel hjælp.

 

Professionel behandling af skimmelsvamp

Fordelen ved at overlade problemet til professionelle er, at disse mennesker har stor erfaring med behandling af skimmelsvamp. Eksperterne har visse kompetencer inden for behandling af skimmelsvamp, og dette vil sige, at de kan vejlede og hjælpe i forhold til alle typer fugtproblemer.

Skal du tage skimmelsvamp fjernelse i egen hånd, er det sandsynligvis begrænset, hvor stort et areal inficeret af skimmelsvamp, du kan overskue. Professionelle kan hjælpe uanset hvor stort problemet er, og hvorhenne i boligen det drejer sig om.

Derudover anvender fagfolk nogle metoder, som rækker langt ud over almindelige rengøringsmidler. Disse metoder kan blandt andet være elektrodemetoden eller langbølgemetoden, som er både forholdsvis billige og effektive metoder.

 

Find frem til kilden

Når det gælder behandling af skimmelsvamp, er det vigtigt, at man finder frem til kilden for fugtdannelsen. Minimerer man mængden af fugt i boligen mindsker man nemlig også risikoen for, at der vil gro skimmelsvamp.

Oplever du problemer med fugt eller skimmelsvamp, er det i langt de fleste tilfælde en rigtig dårlig idé blot at udføre en pletreparation. Ofte vil dette nemlig blot føre til, at problemerne rykker til et andet sted i boligen.

Vil du både minimere den tid og de penge du bruge på behandling af skimmelsvamp, er det derfor en god idé at eliminere kilden til fugtdannelsen. På den måde slipper du for, at problemet vender tilbage igen.

Ved en pletreparation kan følgende konsekvenser opstå:

 • Skaden kan rykke andre steder hen
 • Problemet vender sandsynligvis tilbage
 • Du kommer til at bruge mere tid og flere penge

Hvis du har mistanke om fugt, anbefales det derfor, at du kontakter fagfolk, som kan hjælpe dig af med problemet.

 

Tegn på fugt

Er du ikke ekspert inden for fugt, kan det være svært for dig at vide, hvad du skal kigge efter, når du undersøge dit hus. Heldigvis er der nogle helt klare tegn, som kan gøre dig opmærksom på, at du står med et fugtproblem.

Tegn på fugt kan blandt andet være:

 • Puds og maling skaller af væggene
 • Mørke plamager på vægge eller gulv
 • Maling, der bobler op fra væggene
 • Skimmeldannelser på beklædning af vægge
 • Fugtskjolder
 • Muggen lugt
 • Klamme og kolde vægge
 • Fugtskader på de møbler og det inventar, der er opbevaret i rummet