Hvis du har problemer med fugt eller svamp i din kælder, kan det skyldes opstigende vand fra fundamentet i dit hus, og det kan derfor være nødvendigt at etablere et omfangsdræn. Det kan også være nødvendigt efter en oversvømmelse, hvis du fortsat har problemer med fugt.

Drænet hjælper med at lede vandet væk fra grunden, så det ikke har mulighed for at trænge ind i fundamentet eller soklen på huset. Drænet medvirker til, at du mindsker risikoen for vandskader, sætningsskader og følger af fugt som svamp og dårlig lugt. Hvis du tidligere har haft problemet med fugtskader i din kælder, vil du med et omfangsdræn opleve store forbedringer af indeklimaet i kælderen.

Hvad er et omfangsdræn?

Formålet med et omfangsdræn er at lede vand væk fra husets fundament, så der ikke trænger vand og fugt op i huset. Et omfangsdræn består af et system af nedgravede drænrør, som leder overskydende vand i jorden omkring dit hus væk fra huset. Drænene graves ned langs husmuren i nogle meters dybde, så de næsten ligger ved bunden af fundamentet. De må dog aldrig placeres under fundamentet. Drænrørene tilsluttes en sandfangsbrønd og pumpebrønd, som tilsluttes kloaksystemet. Vandet bliver på den måde ledt gennem drænrørene via brøndene til kloaksystemet.

Gør det nemt for dig selv

Bestil 3 uforpligtende tilbud på din fugtskade

Så er du også sikker på at få den bedste pris på opgaven!

Man kan sammenligne et omfangsdræn med en nedgravet tagrende, som lægges langs ydermuren og ved fundamentet på huset, og som leder vandet væk.

En omfangsdræn er populært i forbindelse med fugt i kældre, da det ofte er i kældre, at man oplever problemer med fugt og svamp. Omfangsdræn kan dog både anvendes til huse med og uden en kælder.

Hvad koster et omfangsdræn?

Prisen på omfangsdræn varierer alt efter type og størrelse. Det har også en betydning, hvor dybt der skal graves, og hvilken jordtype der findes omkring huset. Herudover vil prisen blive dyrere, hvis det er nødvendigt med en understøttelse af fundamentet. Da det er en ressource- og tidskrævende opgave at lægge et omfangsdræn, må man forvente, at det ikke er helt billigt.

En tommelfingerregel er, at omfangsdræn koster mellem 5.000 og 10.000 kr. at anlægge pr. meter. Hvis omfangsdrænet skal lægges langs hele boligen, kan det nemt komme til at koste 150.000+ kr. Det skyldes blandt andet de mange arbejdstider, som skal planlægges, og at de materialer, der bruges, ikke er helt billige.

Det er muligt at få lagt omfangsdræn helt ned til en pris på 3.500 kr. pr. løbende meter. En pris på 3.500 kr. er dog meget billigt og inkluderer udgravning til 1,5 meters dybde. Ved størstedelen af huse skal der graves en del længere ned, og man rammer derfor nærmere en pris på 10.000 kr. pr. løbende meter.

Man har selv mulighed for at måle antal meter rundt om huset og dermed lave en cirka prisvurdering. Prisen vil dog kunne spænde bredt.

Et eksempel, som man kan tage afsæt i, er et parcelhus med et grundareal på 150 m2. Et sådant hus vil typisk kræve et omfangsdræn på ca. 50 meter, og prisen bliver i den forbindelse på minimum 175.000 kr. for et omfangsdræn rundt om hele huset.

Det er dog ikke alle huse, hvor det er nødvendigt at lægge drænet rundt om hele huset. Hvis der kun skal lægges ved nogle af siderne, vil det selvfølgeligt blive billigere. For at vide, hvorvidt en løsning som kun dækker nogle af siderne, ville være god, kræver det en faglig vurdering af en professionel.

På trods af at det er en større investering at få anlagt omfangsdræn, vil det kunne betale sig for mange, hvis de har udfordringer med fugt. Hvis du døjer med fugtproblemer, vil det på den lange bane godt kunne betale sig at investere i et omfangsdræn. Hvis der først er opstået fugtskader i husfundamentet, kan det let udvikle sig til alvorlige skader på huset, som vil være meget dyre at reparere. På den måde kan omfangsdræn betragtes som en investering i fremtiden og i et sundt fremtidigt hus.

Hvad afhænger prisen af?

Der vil være flere faktorer, som påvirker prisen på et omfangsdræn til dit hus.

De vigtigste faktorer, som spiller ind, er:

 • Hvor dybt der skal graves
 • Hvor mange meter omfangsdræn der skal lægges
 • Om du skal lave lagt drænet langs hele huset eller kun ved nogle sider
 • Om fundamentet skal understøbes i forbindelse med udgravningen
 • Størrelsen på pumpebrønden
 • Hvis du samtidig vil isolere, har det betydning, hvilke isoleringsmaterialer du vælger

Få den bedste pris på omfangsdræn!

Når du skal have udført en større og dyr renoveringsopgave som at få lagt omfangsdræn, er det en god idé at sætte tid af til at undersøge forskellige tilbud. Prisen vil nemlig svinge fra håndværker til håndværker, og der er derfor god mulighed for at spare penge, hvis du indhenter forskellige tilbud.

Der er altid en god idé at få mindst tre forskellige tilbud på omfangsdræn, for at du kan få en fornemmelse for, hvad en rimelig pris på opgaven er i dit nærområde. Det giver dig samtidig mulighed for at finde en samarbejdspartner, som du har tillid til.

Du kan læse mere om de forskellige kloakmestre i dit område på nettet og på firmaernes respektive hjemmesider. Det kan også være en rigtig god idé at læse anmeldelser eller finde firmaerne på trustpilot.dk, så du kan høre, hvilke oplevelser tidligere kunder har haft med de forskellige kloakmestre. Hvis du bor i en mindre by, kan det også være en idé at forhøre dig blandt de andre i lokalområdet. Der vil højst sandsynligt være andre, som har erfaring med at få lagt omfangsdræn.

Inden man indhenter tilbud på en etablering af et omfangsdræn, er det centralt, at man får foretaget en forundersøgelse og dermed får klargjort, om det overhovedet kan betale sig at få etableret et omfangsdræn. Det kan blandt være, at jorden ikke er egnet til at få lagt drænet.

Hvornår er et omfangsdræn en god og nødvendig løsning?

Ofte vælger folk at få lagt et omfangsdræn, hvis de oplever fugtproblemer i deres kælder. Det kan være, at maling og puds skaller af på kældervæggene, hvilket er tydelige tegn på fugtskader. Hvis der i længere tid er fugt på kælderydervægge, sokkel eller husfundamentet, kan der opstå svamp og råd indenfor i huset. Det betyder et dårligt – og i værste fald – sundhedsskadeligt indeklima.

Der er derfor en rigtig god idé at få en fagperson til at se på dit hus og undersøge, hvorvidt der er et problem, og hvordan det eventuelle problem er opstået. En autoriseret kloakmester vil også kunne vurdere, hvor omfangsrigt problemet er.

Man har dog mulighed for selv at lave en forundersøgelse, inden man får en professionel til at kigge på problemet. I et hus med kælder skal man udvendigt undersøge sokkel og facade for fugt. Inde i huset er det kælderens ydervægge, der vil have tydelige tegn på fugt. I et hus uden kælder vil skaderne specielt være tydelige på sokkel og ydermur. Der kan også være tegn på fugt indendørs på gulvbrædder og paneler.

Vær opmærksom på disse tegn!

Der er en række tegn, som du selv kan undersøge, før du får lavet en undersøgelse af fagprofessionelle. Du kan på den måde selv lave en forundersøgelse. Der er forskel på, hvad man skal være opmærksom på ved et hus med kælder og ved et hus under kælder. Herudover ses fugtskader forskelligt på trækonstruktioner og murværk.

Her kan du få et overblik over, hvad du bør være opmærksom på og kigge efter:

Hus med kælder

 • Tegn på fugt på kældervægge – maling eller smuds, som krakelerer og/eller falder af
 • Fugtskjolder på vægge
 • Saltudblomstringer

Hus uden kælder

 • Frostsprængninger på murværket udvendigt
 • Fugt på gulvbrædder indvendigt; mørke pletter eller svampeangreb
 • Fugt på paneler.

Fugt på trækonstruktioner

 • Mørke aftegninger på træet
 • Svampeangreb
 • Vær opmærksom på tegn på fugt ved enderne på bjælkerne ved etageadskillelsen mellem kælder og stueplan.

Fugt på murværk

 • Skjolder pga. fugt
 • Puds, som krakelerer/falder af
 • Saltudblomstringer

Årsager til fugt

Ved hjælp fra en autoriseret kloakmester vil årsager til fugt kunne identificeres. Kloakmesteren vil også kunne afgøre, om problemerne er opstået grundet pludselige skader som utætte rør eller installationer, eller om der er tale om et mere kronisk fugtproblem. Der kan være en hel række årsager til fugt; nogle kan der relativt nemt gøres noget ved, og andre som eksempelvis jordforhold kan ikke ændres.

Årsager til fugt kan være:

 • Utætte rør eller utætte installationer
 • Tagbrønde eller nedløbsrør, som trænger til at blive renset
 • Utætte kældervægge eller dårlig isolering i den forbindelse
 • Ujævnt terræn. Et ujævnt terræn omkring huset kan betyde, at overfladevand løber ind mod huset. Hvis terrænet skråner blot et par centimer pr. meter ind mod huset, vil det betyde, at vandet også løber i den retning. Løsningen vil i den forbindelse være at ændre på husets hældning.
 • Det kan opstå, hvis kælderen bruges til at tørre tøj i, eller hvis kælderen er meget kold. Løsningen kan i den forbindelse være bedre udluftning eller installation af ventiler.
 • Jordtypen omkring huset får betydning for, hvor let vandet kan trænge igennem jorden, og hvorvidt det ophober sig.
 • Højt grundvand. Hvis årsagen ikke er at finde i nogen af de ovenstående problemer, kan det skyldes grundvandets højde eller jordsammensætningen omkring dit hus. Et højt grundvand behøver dog ikke være et kronisk problem. I perioder med meget nedbør vil grundvandsspejlet hæve sig og kan dermed give periodiske problemer med fugt og vand. Det kan dog i mange tilfælde være en god idé at få lagt omfangsdræn ned i forbindelse med et for højt grundvand.

Fordele ved omfangsdræn

Der er mange fordele ved at få lagt et omfangsdræn. Først og fremmest er du med til at sikre dig en tør kælder eller et tørt hus samt et godt indeklima. Vi har lavet et overblik over en række fordele her:

 • Det kan tage op til et års tid, før alt fugt er ude af din kælder, men du vil den gengæld opleve en helt tør kælder over tid.
 • Indeklimaet i din bolig vil forbedres markant. Hvis du har haft problemer med skimmelsvamp, vil du ikke længere skulle bekymre dig om sundhedsskadelige forhold i din bolig
 • Du vil få en kælder fri for aftegninger af fugtskader som mørke pletter eller svampeangreb, hvilket også har stor betydning for udseendet og lysten til at opholde sig i kælderen.
 • Du vil kunne se markante besparelser på varmeregningen, især hvis du også efterisolerer i forbindelse med anlægningen af omfangsdrænet.
 • Du energioptimerer dit hus. Ved at værne dig imod fugt og fugtskader og efterisolere vil dit hus energioptimeres, da varme ikke i samme grad slipper ud og spildes.
 • Omfangsdrænet vil øge husets værdi. Fugtige kældervægge er i høj grad noget, som kan skræmme mulige købere væk.

Selvom det er en dyr løsning at få lagt et omfangsdræn, vil det være en fordelagtig løsning, hvis det vurderes som nødvendigt af en professionel. Der kan opstå mange skader som følge af et ikke-drænet fundament, som kan være uoprettelige.

Hvis der opstår skimmelsvamp i forbindelse med fugt, vil den både være med til at nedbryde materialer og kan på sigt påvirke indeklimaet i en sådan grad, at man er tvunget til at flytte.

Hvad består et omfangsdræn af?

Omfangsdræn er et system af drænrør og rensebrønde. Det består af disse delelementer:

 • Drænrør, som graves ned, så de ligger lidt over bunden af husfundamentet. De opsamler vandet via slidser i rørene.
 • Sandfangsbrønd. Omfangsdrænet er koblet til en sandfangsbrønd, som sorterer sand og urenheder fra.
 • Pumpebrønd. Vandet løber fra sandfangsbrønden til pumpebrønden. Pumpebrønden sørger for at føre vandet op i kloakken nede fra kælderniveauet.
 • Kloakken er tilkoblet omfangsdrænet, ved at vandet fra pumpebrønden løber ud til kloakken. Den er udstyret med en omvendt ventil, som medhjælper, at vandet ikke løber tilbage til brønden og ud i drænene.
 • Filter af småsten eller gus, som lægges rundt om rørene
 • Geotekstil, som lægges under og over filterlaget
 • Fugtspær eller fugtsikker plade kan sættes langs fundamentet, som kan holde vand væk fra grunden.

Sådan anlægges et omfangsdræn

Omfangsdrænet skal lægges af en autoriseret kloakmester, for at det sikres, at det udføres korrekt og på lovlig vis. Det kræver en del specialviden at anlægge et omfangsdræn, og det er blandt andet meget vigtigt, at der graves, så drænet kommer til at ligge helt optimalt. Herudover er der en hel række krav til dybde, afstand til hus, valg af materialer mv., som kan være svære at have overblik over, hvis man ikke er fagperson.

Det første, man gør i forbindelse med anlægning af en omfangsbrønd, er at udgrave langs husets ydermur. Der skal ofte graves nogle meter ned, da drænene skal placeres cirka 30 cm under det sted, hvor fugtproblemet er. Hvis problemet er i kælderen, skal man dermed lægge drænet cirka 30 cm under kælderen. Man må dog aldrig grave længere ned end fundamentets bund, hvilket betyder, at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at foretage en understøbning af fundamentet. Det er en noget dyrere løsning.

Man udgraver kun én langside og ét hjørne ad gangen, når man skal lægge dræn, for at undgå, at huset bliver ustabilt. Derfor tager det ofte 2-4 dage at etablere omfangsdræn ved et almindeligt parcelhus.

Når udgravningen er klaret, vil man placere en dug i bunden, som rørene lægges ovenpå.

I hjørnerne af huset placeres der rensebrønde, som renser omfangsdrænet.

Sandfangsbrønden skal desuden tilsluttes drænrørene. Sandfangsbrønden tilsluttes pumpebrønden, som leder det overskydende vand til kloakken.

Man vil herudover lægge en dug og et filter af småsten/grus ovenpå drænrøret, som danner en god barriere.

Endelig vil der blive lagt et filter af småsten eller grus ovenpå drænrøret sammen med endnu en dug, der danner en barriere mellem småstenene og den omkringliggende jord. Når omfangsdrænet er blevet tilsluttet ved renden igen, fyldes hullet med jord, og man er dermed beskyttet mod fugt og vand.

Sådan fungerer et omfangsdræn

Omfangsdræn hjælper med at lede vand væk fra huset og ud i kloakken, så der ikke trænger fugt op i soklen eller fundamentet.

Drænrøret opsamler vandet. Det består af mange slidser, som vandet kan løbe ind i. Fra drænrøret løber vandet til en sandfangsbrønd, som sikrer, at der ikke føres sand med ind i selve pumpebrønden. Sandfangsrøret transporterer dermed vandet til pumpebrønden, som består af en tank og en pumpe, som pumper drænvandet til en faskine eller kloak. Pumpebrøndene findes både til drænvand og spildevand og i flere forskellige størrelser.

I kloakken sikres det, at vandet ikke løber tilbage i brønden og ud i drænene. Det skyldes, at kloakken er udstyret med en omvendt ventil.

Hvilke krav er der til et omfangsdræn?

Når du får lagt omfangsdræn, skal du følge den danske lovgivning omkring byggeri. Byggeloven hører under Energistyrelsen, og det er i den, du finder retningslinjer for omfangsdræn. Omfangsdræn skal udføres som angivet i Ds 436 Norm for dræning af bygværker. Det er blandt andet lovpligtigt, at drænet lægges og tilkobles et kloaksystem af en autoriseret kloakmester.

Herudover er det vigtigt, at gravearbejdet i forbindelse med lægning af omfangsdræn udføres korrekt. Man må kun udgrave i én meter bredde ad gangen, for at det sikres, at huset ikke tager skade.

Der er desuden krav til typer af filtre og drænrør, som man skal være opmærksom på.

Hvis du vælger at samarbejde med en professionel autoriseret kloakmester, vil han/hun have styr på lovkrav på området og vil derfor også være en god sparringspartner, i forhold til hvilke løsninger som kan lade sig gøre og er lovlige. Du vil ved at samarbejde med en professionel også slippe for, at der opstår fejl, som kan have store konsekvenser fremover. Da et omfangsdræn er en dyr investering, vil du højst sandsynligt gerne sikre dig, at det kan holde i mange år og er anlagt helt korrekt.

Der er forskel på, hvorvidt du skal søge hos kommunen om at etablere et omfangsdræn, eller om du bare skal anmelde etableringen. Uanset proceduren skal kommunen godkende omfangsdrænet. Det vil ofte være Teknik og Miljø-afdelingen, som du kan kontakte i kommunen. Her kan du også få svar på eventuelle spørgsmål, som du skulle have.

Betydningen af jordforhold omkring huset

Det er vigtigt at være opmærksom på, om jorden omkring dit huset overhovedet er egnet til, at man kan anlægge et omfangsdræn. Hvis ikke kan det ikke betale sig. Bestemte jordtyper er ikke egnet til omfangsdræn, da de ikke giver mulighed for, at drænet kan opsamle vandet.

Lerjord er den bedste jordtype, når det gælder anlæggelse af et omfangsdræn. I lerjord vil vandet trænge langsomt igennem jorden, og vandet kan derfor komme til at lægge sig op ad husets fundament eller kældervæg. Fordi et fundament eller en kældervæg typisk ikke er helt vandtæt, vil vandet fra lerjorden derfor kunne trænge ind gennem væggen. Det kan betyde skjolder og endda vand på gulvet. Da vandet vil pakke sig i længere tid op ad kældervæggen, har omfangsdrænet gode muligheder for at suge vandet.

Sandjord er den dårligste jordtype, da vandet hurtigere siver igennem sandjord. Sandkorn er større end ler og tillader dermed, at vandet hurtigt trænger igennem. Et omfangsdræn har derfor ikke den store effekt i sandjord, da det ikke vil have mulighed for at nå at opsamle særlig store mængder af vand.

Få hjælp fra en autoriseret kloakmester

Det er lovpligtigt, at du søger hjælp hos en autoriseret kloakmester, når du skal have lagt omfangsdræn. En automatiseret kloakmester er specialiseret i feltet og vil dermed have viden om, hvordan omfangsdrænet med afsæt i dit hus og dine oplevede problemer bedst muligt kan lægges.

Det er meget vigtigt, at dybden på nedgravningen af dræn, og afstand mellem hus og dræn er korrekt, og netop derfor er det også nødvendigt at have en kloakmester indover. Han/hun kender til alle foranstaltninger og sikringer i forbindelse med udgravning og lægning af omfangsdræn, så du undgår skader på dit hus og husets konstruktion.

Kloakmesteren vil bl.a. foretage en grundvandspejling for at undersøge, hvor højt grundvandet ved dit hus står. For at kunne lave spejlingen vil han/hun grave dybe huller i jorden, som når længere ned end fundamentet. Grundvandet står højest fra februar til april, og det er derfor bedst at foretage grundvandspejlingen i de måneder. Hvis vandet står højt, kan et omfangsdræn være en god løsning. Omfangsdrænet kan dog ikke alene hjælpe mod den opstigende fugtighed fra grundvandet. Ofte vil der også skulle lægges nyt kældergulv med et kapillarbrydende lag. Herudover er det nødvendigt at etablere drænledninger under kældergulvet.

Herudover vil kloakmesteren undersøge, at der ikke er andre årsager til fugtproblemer – fx problemer med nedløbsbrønde og afløbsrør – og undersøge, om jorden omkring huset er egnet til et omfangsdræn.

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at din valgte autoriserede kloakmester har en forsikring, som dækker eventuelle uforudsete skader. Du kan bede om at få en kopi af forsikringen eller kontakte forsikringsselskabet, hvis du vil have det bekræftet. På den måde undgår du, at du kommer til at betale eller stå med ansvaret for skader, som kan opstå i forbindelse med udgravning og etablering af omfangsdræn.

Isolering af kælder samtidig med etablering af omfangsdræn

Når der alligevel udgraves til omfangsdræn langs huset, kan det være en stor fordel at få isoleret kælderydervæggen samtidigt. Selvom omfangsdrænet hjælper ved at dræne den jorden omkring huset for vand, kan man opleve, at kælderens vægge fortsat virker kolde og fugtige, hvis der ikke efterisoleres. Da gravearbejdet allerede er udført i forbindelse med omfangsdrænet, vil du slippe for den udgift ved isoleringen. Ved at isolere vil kælderen blive mindre fugtig, og muren vil også blive ekstra beskyttet.

Man vælger typisk at efterisolere kælderydervæggene med en berapning samt asfaltering og et lag af stenuld. Hvis man vælger at isolere med mineraluld, vil det som udgangspunkt tage to år, før al fugt er trukket ud af væggene. Hvis man i stedet for vælger polystyren til isoleringen, som også er populært, vil det tage lidt længere tid, før fugten er helt væk. Man vil derfor ikke se det fulde resultat med det samme.

Få et samlet tilbud på både omfangsdræn og isolering

Det kan være meget fornuftigt at kombinere omfangsdræn med isolering af kælderes ydervægge, da man på den måde slipper for at betale for udgravning i to ombæringer.

Hvis du samler opgaverne hos én entreprenør, vil du ofte blive tilbudt en god pris, og du kan på den måde spare lidt penge på nogle ellers omkostningsfulde opgaver. Det kan derfor være rigtig smart at få lavet begge dele på samme tid og af samme firma, hvis du gerne vil spare penge.

Få tilskud i forbindelse med anlægning af omfangsdræn

Det er ikke alle, som er klar over, at det er muligt at få betalt en del af udgiften, når man energirenoverer sin bolig. Energiselskaberne tilbyder dig et kontant, skattefrit tilskud, hvis du vælger at energioptimere din bolig. Det kan du både gøre ved at isolere eller udskifte en miljøbelastende varmekilde som eksempelvis et oliefyr.

Hvis du vælger både at få lagt omfangsdræn og isolere dine kældervægge, har du mulighed for at få tilskud til projektet. Det skyldes, at du forbedrer klimaet i huset. Du har også mulighed for at søge håndværkerfradrag til projektet. Samtidig vil du selv på længere sigt kunne se en forbedring af dit varmeforbrug – og dermed spare penge hvert år.

Der kommer i 2021 en ny offentlig tilskudspulje til energibesparelser i bygninger, som erstatter den, som er gældende i 2020. Puljen giver mulighed for, at man som husejer har mulighed for at søge tilskud til energiforbedringer i sit hus. De nærmere satser for energitilskuddet er endnu ikke offentliggjort, men ligesom tilskudsordningen er i dag, skal ansøgningen ske, før energirenoveringen påbegyndes.

Spar penge: Hjælp selv til med noget af arbejdet

Hvis du gerne vil spare penge i forbindelse med anlæggelsen af et omfangsdræn, giver flere professionelle mulighed for, at du selv kan hjælpe med gravningen. De slipper på den måde selv for en fysisk hård og krævende opgave, og du har mulighed for at spare flere timers arbejdsløn ved selv at hjælpe til. Det kræver selvfølgelig en vis styrke og praktisk sans og er derfor ikke noget, som alle har mulighed for. Der er også virksomheder, som gerne vil slippe for at køre overskydende jord væk. Du kan derfor også vælge selv at stå for at læsse jord på en trailer eller lignende og transportere jorden væk fra grunden. Det vil også betyde en reduktion i antal arbejdstimer og er derfor også en måde, du kan sikre dig en lidt billigere regning på.

Det er selvfølgelig vigtigt, at du snakker med dem, du gerne vil samarbejde med, om hvorvidt det er muligt selv at hjælpe til, og hvordan det vil påvirke prisen.

Du bør i den forbindelse både indhente tilbud fra fagpersoner, som tilbyder at stå for det hele, og fra andre, som giver mulighed for, at du selv kan hjælpe til. På den måde har du mulighed for at se besparelsen og vurdere, om det er noget, som kan betale sig for dig.

Fremtidsforudsigelser: Husk, at miljøforandringer kan medføre store nedbørsmængder!

Vi lever i en tid med store klimaforandringer, hvilket også kan medføre større nedbørsmængder i bestemte sæsoner. En stigning i gennemsnitstemperaturen verden over påvirker også nedbørsmængden. En varmere luft medvirker til, at der kan være mere vanddamp i atmosfæren, før vanddråber dannes. Herudover betyder varmere vand en større fordampning. Undersøgelser viser, at nedbørsmængden i Danmark de sidste hundrede år er steget med 100 millimeter. Vi får mere nedbør og også mere intens nedbør. 100 millimeter lyder ikke umiddelbart af meget, men det har stor betydning for eksempelvis grundvandet, som i nogle områder står højt.

En stigning i nedbørsmængden betyder også en stigning i grundvandet, stigende grundvandsspejl og øget afstrømning af vand i vinterperioden fra markerne. Det kan føre til, at flere og flere vil opleve problemer med fugtskader i huse i Danmark.

Vejrforholdene vil dog fremover også blive mere uforudsigelige, og man vil også kunne forvente perioder med tørkelignende tilstande. I den forbindelse bør man også tage højde for, at grundvandets højde omkring ens hus kan variere meget. Ved langvarig nedbør kan grundvandsspejlet hæve sig og give problemer med fugt og vand i kælder og op ad fundament og ydermur, uden at det nødvendigvis er et kronisk problem.

Hvis man har problemer med et højt grundvandsspejl over en længere periode, vil omfangsdræn efter en faglig vurdering fra en kloakmester være en god løsning. Man er dermed også bedre sikret mod fremtidens uforudsigelige klima, hvilket er rigtig godt.

Gør det nemt for dig selv

Bestil 3 uforpligtende tilbud på din fugtskade

Så er du også sikker på at få den bedste pris på opgaven!