Fugt i lejligheden kan skabe stor skade

Hvis du opdager fugtskader i din lejlighed, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt. Sørger du ikke for, at fagfolk bliver kontaktet, kan skaden nemlig hurtigt sprede sig. Sker dette, kan der skabes store ødelæggelser i resten af lejligheden. Derfor er det vigtigt, at der hurtigt bliver gjort noget ved fugt i lejlighed.

Oplever du fugt i lejlighed eller skimmelsvamp i lejebolig, er det vigtigt, at der hurtigt bliver gjort noget ved problemet. Fugt kan nemlig udvikle sig, og derfor bør skaderne hurtigt blive behandlet. Sker behandlingen ikke hurtigt, kan fugt medføre store konsekvenser både sundhedsmæssigt og økonomisk.

 

Kontakt din udlejer

Hvis du oplever fugt eller skimmelsvamp i lejebolig, er det vigtigt, at kontakte din udlejer. Du bør gøre opmærksom på, at det er vigtigt med handling, så I kan få bugt med problemet. Ikke nok med, at fugt i lejlighed kan være et problem for dig, det kan også være et problem for udlejeren.

Fugt kan nemlig nedsætte værdien af lejligheden, ligesom det kan skabe store skader i resten af ejendommen. Skimmelsvamp kan hurtigt brede sig mellem lejlighederne, hvilket gør det både dyrere og mere besværligt at komme problemet til livs.

Hvis du har mistanke om fugt i lejlighed, kan du eventuelt forhøre dig hos naboerne, før du kontakter udlejeren. Hvis der er tale om fugt i flere af lejlighederne, tyder det på, at hele ejendommen skal efterses af en ekspert, så problemerne ikke kommer igen.

 

Sundhedsmæssige konsekvenser ved skimmelsvamp

Er du udsat for skimmelsvamp i lejebolig over en længere periode, risikerer du at udvikle permanent allergi. Ofte vil allergien dog forsvinde igen, når skimmelsvampen er væk. Derfor er det vigtigt, at du reagerer, hvis du oplever skimmelsvamp i lejebolig.

Det er meget forskelligt, om mennesker påvirkes af skimmelsvamp eller ej. Under alle omstændigheder skimmelsvamp dog ikke sunde omgivelser at bo i.

Symptomer ved skimmelsvamp er blandt andet:

 • Svimmelhed
 • Koncentrationsbesvær
 • Astma
 • Tilstoppet næse
 • Kløende øjne
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Hukommelsessvigt

Som du kan se ud fra ovenstående liste, kan skimmelsvamp altså i den grad have indvirkning på dit helbred. Da fugt i lejlighed kan påvirke utrolig mange mennesker, er det derfor vigtigt, at der bliver handlet, inden skaderne bliver meget store.

 

Fugt i lejlighed – find problemet hurtigt

Når det gælder fugt i lejlighed, er det vigtigt, at problemet bliver opdaget så hurtigt som muligt. Bliver problemet ikke opdaget i tide, kan der nemlig opstå yderligere skade i lejligheden. Dermed kan problemet lige pludselig komme til at påvirke mange mennesker.

Det kan være svært selv at opdage fugt i lejlighed. Nogle mennesker tænker måske; “der er da ikke fugt i min lejlighed.” Men det er ikke nemt at være sikker. Fugt er nemlig vanskelig at opdage i lejligheder, da små fugtskader kan være svære at få øje på.

Har der først udviklet sig skimmelsvamp, kan fugt i lejligheden være meget lettere at opdage. Dog bør du være opmærksom på, at skimmelsvamp ofte gemmer sig bag møbler. Du kan ligeledes forsøge at lugte dig frem. Er der steder, hvor lugten i boligen har ændret sig, kan det være tegn på en begyndende skade.

 

Tegn på fugt i lejlighed

Selvom fugt i lejlighed ikke nødvendigvis er let at opdage, er der dog visse tegn, som du kan kigge efter. Typisk handler det om at bruge dine sanser, da man kan opleve fugt ved at være opmærksom på at se, føle eller lugte.

Kig efter disse tegn, hvis du vil opdage fugt i boligen:

 • Puds og maling skaller af væggene
 • Mørke plamager på vægge eller gulv
 • Maling, der bobler op fra væggene
 • Skimmeldannelser på beklædning af vægge
 • Fugtskjolder
 • Muggen lugt
 • Klamme og kolde vægge
 • Dug og kondensvand på ruderne
 • Symptomer på skimmelsvamp
 • Fugtskader på de møbler og det inventar, der er opbevaret i rummet

Opdager du nogle af ovenstående tegn i din bolig, kan der være tale om fugt. Derfor er det vigtigt, at du kontakter fagfolk, som kan hjælpe dig.

 

Har du været mere syg end du plejer?

Udover, at du kan bruge dine sanser og kigge efter overstående tegn på fugt i lejlighed, kan du ligeledes overveje, om du har mærket nogle ændringer i dit helbred. Har du over en periode været mere syg, end du plejer, eller har fået flere småskavanker, kan det være et tegn på usundt indeklima.

I forhold til fugt, bør du lægge mærke til, om der er forskel på, hvordan du har det, alt efter hvor du befinder dig. Har du det generelt dårligere, når du er hjemme, kan det være på grund af skimmelsvamp.

Forsøger du selv at fjerne skimmelsvamp, er der altid en risiko for, at skaderne ikke bliver fjernet helt. På kun to uger kan skimmelsvamp vokse tilbage til den størrelse, som den havde inden behandlingen.

Er skaden eksempelvis bag en reol, og du sætter den på plads igen, kan skimmelsvampen let gro uden, at du lægger mærke til det.

 

Er der fugtskader i min lejlighed?

Fugt i lejlighed kan naturligvis opstå som følge af fejl eller mangler på konstruktionen. Dog kan fugtdannelsen også ske indefra, hvis den livsstil du fører ikke tillader, at fugten slipper ud.

Som lejer er der flere ting, som du kan gøre for at mindske risikoen for fugt i lejlighed:

 • Luft ud flere gange dagligt
 • Lad aldrig boligen blive kølet ned
 • Åbn vinduerne, når du laver mad for fuld damp
 • Placer ikke møbler op ad kolde vægge
 • Tør ikke tøj indendøre

Følger du disse råd, er der en god chance for, at du mindsker risikoen for fugt. Dog kan man aldrig se sig fri fra fugtskader, da fugt ligeledes kan dannes andre steder. Dette kan for eksempel være opstigende grundfugt i kælderen.

 

Fugt i lejlighed stammer ofte fra kælderen

Det ses ofte, at fugt i lejlighed stammer fra opstigende grundfugt i kælderen. En fugtskade som denne, kommer typisk, hvis man ikke har gennemtænkt, hvordan kælderen skal fugtsikres. Er fugtsikringen ikke udført ordentlig kan man risikere, at den fugt, som ikke kan komme ind i kælderen trænger opad til lejlighederne.

Da man som lejlighedsejer ikke selv kan løse problemerne, er man nærmest magtesløs i en situation med opstigende grundfugt fra kælderen. Det er således ejerforeningen, der skal sørge for, at kælderen fugtsikres korrekt.

 

Fugtsikring med elektroosmose

En effektiv og billig måde at sikre kælderen på, er ved elektroosmose. Elektroosmose bliver udført på følgende måde:

 1. Jævnstrømsimpulser bliver sendt ind i kældervæggen. Dermed lades vandet positivt.
 2. Negativt ladede jordspyd sættes ned i jorden omkring bygningen.
 3. De negativt ladede jordspyd tiltrækker det positivt ladede vand. På den måde bliver fugt ledt væk fra boligen.

Dette er blot én metode til at fugtsikre kælderen. Der findes mange forskellige metoder i forskellige prisklasser. Når der er tale om fugtsikring, kan det dog godt betale sig at lave et ordentligt stykke arbejde fra starten af. På den måde slipper du nemlig for tilbagevendende fugtproblemer.

Sørger du kun for, at problemet bliver løst lige der, hvor skaden er sket, kan du være forholdsvis sikker på, at fugten blot vil finde et andet sted at trænge ind. Når man har at gøre med fugt i lejlighed, er det derfor ikke en god idé at udføre en pletreparation.

Skal man komme til bunds i problemet, bør man ændre på det, som er årsag til fugtdannelsen.