Få fjernet fugten

Fugt i murværk er ikke et nemt problem at komme af med, hvis det først har sat sig. Hvis du finder ud af, at der er fugt i kælder eller andre steder i huset, er det vigtigt, at det bliver behandlet hurtigst muligt.

Fugt i murværk kan komme flere steder fra, hvorfor det er svært at gardere sig imod. Fugten kan nemlig både komme indefra og udefra. På grund af de mange forskellige muligheder for fugtdannelse kan det være svært at opdage uden det rette måleudstyr.

Har du mistanke om fugt i murværk, bør du derfor kontakte fagfolk inden for fugtfjerning. Disse har en fugtmåler til murværk og på den måde kan de afgøre, hvor slemt det står til med fugt i din bolig.

Det er en god idé at kontakte fagfolk så hurtigt som muligt. Jo hurtigere problemet bliver løst, jo kortere tid har fugten nemlig til at sprede sig. Desuden kan det være usundt for beboere at leve i fugtige omgivelser, især hvis der for eksempel har udviklet sig svamp eller råd.

 

Hvor kommer fugten fra?

Fugt i murværk kan komme mange forskellige steder fra. Hvis du bor lavtliggende eller et sted, hvor der generelt er meget naturlig fugt, vil der være større risiko for, at der danner sig fugt i murværk og i resten af dit hus.

Blandt andre årsager til fugt i murværket er:

 • Utætte vandrør
 • Indtrængende fugt
 • Optrængende fugt
 • Kondens

Sørg derfor for at holde øje med huset og udsatte rum. De steder, hvor vi typisk oplever, at folk har fugtproblemer, er i kældre eller på badeværelser. Jo før du opdager fugt i murværk, des hurtigere og billigere er det typisk at løse problemet.

Sommetider kan din livsstil ligeledes have en indvirkning på fugtdannelsen. Vil du gerne mindske riskoen for fugt i murværk, er der visse ting, som du kan gøre:

 • Luft ud flere gange dagligt
 • Lad aldrig boligen blive nedkølet
 • Åbn vinduerne, når du laver mad for fuld damp
 • Placer ikke møbler op ad kolde vægge
 • Tør ikke tøj indendøre

Hvis du ofte går imod et eller flere af punkterne på listen, kan det føre til, at der udvikler sig fugt i murværk. Selvom du følger alle rådene, er der dog ingen garanti for, at din bolig ikke bliver plaget af fugt. Fugt kan nemlig også dannes som følge af fejl eller mangler i konstruktionen.

 

Hvordan kan du se fugtskader?

Det er anbefalelsesværdigt, at du et par gange om året går dit hus igennem for eventuelle fugtskader. I alle bebyggelser er der områder, som er mere udsatte end andre. Hvis du er i tvivl, om du har fået en fugtskade, er der her en række kendetegn, som du bør være opmærksom på. Det kan blandt andet være:

 • Afskallet maling
 • Skimmelsvamp
 • Flænger i muren
 • Mørke plamager
 • Muggen lugt
 • Klamme og kolde vægge
 • Maling, der bobler op fra væggene

Selvom du bør gå hele huset efter, er der dog en række steder, hvor du med fordel kan kigge en ekstra gang for fugt i murværk. Disse steder er udendørs, i kælderen og på badeværelset. I følgende afsnit vil vi komme nærmere ind på, hvad du skal kigge efter på disse steder.

 

1. Udendørs

Når du skal tjekke for fugt udendørs, er der flere forskellige ting, som du kan kigge efter. Du bør blandt andet gå en runde om huset og kontrollere, om malingen er skallet af på ydermurene. Er dette tilfældet, er der nemlig en vis sandsynlighed for, at du har en begyndende eller igangværende fugtskade. Da kulden kommer udefra er ydermuren den første, som tager skade.

Det er ligeledes en god idé at holde øje med soklen. Sprækker og revner øger risikoen for, at man får problemer med fugt i sokkel. Sprækker i soklen er ikke en god ting, dog bliver problemet først for alvor alarmerende, hvis sprækkerne kommer som følge af en sætningsskade.

En sætningsskade sker, hvis jorden under huset rykker sig. Dette vil nemlig føre til, at fundamentet også rykker sig og dermed kan der opstå store revner, hvor fugten kan trænge ind.

 

2. Kælderen

En kælder ligger under jorden, og er derfor automatisk et udsat sted for fugtskader. Dette skyldes, at den jord, der omgiver kældre er fugtig, og derfor er der mange steder, hvor fugten kan trænge ind. I en kælderen kan fugten således både trænge ind nedefra og fra siden.

Derfor er det en god idé at gå kælderen grundigt igennem, når du kontrollerer for fugtskader. Det er i særdeleshed i hjørner og samlinger, at fugten sætter sig. Du bør ligeledes kigge bag eventuelle flyttekasser. Her kan skimmelsvamp nemlig udvikle sig uden, at man lægger mærke til det.

 

3. Badeværelset

Da der forekommer store temperaturændringer på dit badeværelse, er der en øget risiko for fugtskade i dette rum. Derfor bør du altid lufte ordentlig ud, når du har brugt badeværelset. Selvom rummet er vådrumssikret, kan der stadig dannes kondens, som kan lede til skimmelsvamp.

Finder du en skade eller en begyndende skade, bør du hurtigst muligt skride til handling. Hvis skaden begrænser sig til et lille område på en væg, er det muligt selv at udbedre skaden. Ved en større skade, anbefaler vi dog, at du kontakter en ekspert, så du er sikker på, at du kommer til bunds i problemet.

Er der revner eller huller i fugerne på badeværelset, kan det ligeledes gøre, at fugten trænger ind i vægge og gulv. En fugtskade af denne type er typisk svær at få øje på, og derfor er det vigtigt, at du er grundig, når du tjekker badeværelset.

 

Hvad er konsekvensen ved fugt i murværket?

Fugt i murværk kan have store konsekvenser for dig, hvis du ikke får udbedret skaderne hurtigst muligt. Hvis du ikke behandler begyndende fugt i murværk, kan det skabe revner i muren. Disse revner kan betyde store omkostninger i forbindelse med reparation.

Dog kan fugt ikke kun forårsage økonomiske problemer. Fugt kan desuden påvirke dit helbred, da der dannes skimmelsvamp, som på sigt kan fremkalde allergiske reaktioner og i sidste ende give astma.

 

Skimmelsvamp påvirker helbredet

Overalt i naturen findes skimmelsvamp i form af små svampe. Ved hjælp af svampesporer spreder skimmelsvamp sig i luften, og disse svampesporer kommer derfor naturligt ind i boligen ved udluftning.

Skimmelsvamp bliver dog først et problem i forbindelse med områder som er fugtige over en længere periode. Her kan der nemlig forekomme en vækst af skimmelsvamp.

Både høj luftfugtighed og skimmelsvamp påvirker slimhinderne. Irritation af slimhinderne er således et af de hyppigste symptomer med fugt. Det er dog meget forskellligt, hvor påvirket man bliver af fugt og skimmelsvamp. Har du i forvejen allergier, vil du sandsynligvis blive hårdere ramt.

Du kan blandt andet opleve disse symptomer som følge af skimmelsvamp:

 • Tilstoppet næse
 • Hovedpine
 • Hukommelsessvigt
 • Træthed
 • Svimmelhed
 • Koncentrationsbesvær

Oplever du problemer med skimmelsvamp, er det derfor vigtigt, at du får hjælp så hurtigt som muligt. Fugt kan både have store konsekvenser for dit helbred og for husets konstruktion.

Vi hjælper dig med at finde folk, som kan udføre et godt stykke arbejde. På den måde kan du slippe af med fugt i murværk, før der bliver udrettet store skader. Får du løst problemet hurtigt og effektivt, kan du nemlig både spare tid og penge, da du ikke skal bekymre dig om tilbagevendende fugtskader.