Opstigende fugt i ældre ejendomme

I ældre ejendomme med murede fundamenter og kældervægge er opstigende grundfugt et problem, der ofte ses. Opstigende grundfugt er et problem, der kan være svært at komme til livs, hvis det ikke gribes ordentligt an.

Der kan være flere forskellige årsager til den opstigende fugt. Dette kan for eksempel være udefrakommende årsager, eller at kælderen bliver brugt til andre funktioner og formål, end dem oprindeligt var tiltænkt. Fælles for disse årsager er, at der skal gøres noget ved de eksisterende fugtskader.

Kælderen er et ekstra udsat område, når det gælder fugt. Dette skyldes, at kælderen er omgivet af fugtig jord. Da kældre ligge under jorden, er der både mulighed for, at fugt kan trænge ind fra neden og fra siderne. Derfor er det vigtigt, at du jævnligt undersøger, om der er fugt i din kælder.

 

Opstigende fugt i kælderen?

Er du nervøs for, at der er fugtdannelser i din kælder, er det en rigtig god idé at få foretaget en fugtmåling. Fugt kan nemlig føre til råd og svamp, hvilket kan have store konsekvenser. Disse konsekvenser kan blandt andet udmunde sig i skader på boligens konstruktion, men også dit helbred kan blive påvirket.

Har du mistanke om fugt i kælderen, bør du derfor kontakte fagfolk hurtigst muligt. På den måde kan der nemlig blive gjort noget ved problemet, så hverken huset eller dets beboer lider overlast.

Har du mistanke om fugt i kælderen, kan du blandt andet kigge efter disse tegn:

 • Puds og maling skaller af væggene
 • Mørke plamager på vægge eller gulv
 • Maling, der bobler op fra væggene
 • Skimmeldannelser på beklædning af vægge
 • Fugtskjolder
 • Muggen lugt
 • Klamme og kolde vægge
 • Dug og kondensvand på ruderne
 • Symptomer på skimmelsvamp
 • Fugtskader på de møbler og det inventar, der er opbevaret i rummet

Kælderen er et særligt udsat rum, når det gælder fugtskader. Derfor er det en god idé jævnligt at undersøge for fugt i dette rum. Har du mistanke om fugt, bør du kontakte fagfolk, som kan give dig et fugttjek af din kælder.

 

Et professionelt fugttjek

FjernFugt kan hjælpe dig med at komme i kontakt med fagfolk, som kan løse dit fugtproblem. Har du mistanke om fugt, bør du tilkalde professionel hjælp. Fugtskader er nemlig en alvorlig sag. Typisk vil et fugttjek udført af fagfolk forløbe efter følgende skabelon:

 • Måling af fugt. Ved hjælp af en fugtmåler kan fugtprocenten i muren aflæses. På den måde kan man bestemme nærmere, om der er tale om opstigende fugt i kælderen. Opstigende fugt i sokkel eller opstigende fugt i vægge er nemlig et meget normalt problem.
 • Muligheder for løsninger. Efter at problemet er blevet besigtiget, kan eksperterne afgøre, hvordan de skal gribe problemet an. Hvilken løsningsmulighed, der er bedst, kommer nemlig meget an på problemets omfang, samt hvordan dit hus udformer sig.
 • Tilbud på opgaven. Når du er blevet præsenteret for de forskellige løsningsmuligheder, kan du også forvente at få et tilbud på opgaven. Metoder når det gælder fjernelse af fugt kan variere meget i pris, og derfor må du overveje grundigt, hvad der bedst kan betale sig.

 

Opstigende grundfugt – en grundig løsning

Er der problemer med opstigende grundfugt i din kælder, er det en rigtig god idé at være grundig, når du vælger løsning. Vælger du ikke den rette løsning, kan det nemlig føre til at problemet vender tilbage. Dette vil sige, at du i mange tilfælde kan spare både tid og penge, hvis du sørger for at få løst problemet ordentligt i første omgang.

Grundlæggende kan man sige, at man skal finde frem til kilden af fugtproblemet. Formår man at eliminere kilden, er man nemlig sikker på, at fugt ikke trænger ind ad denne vej, hvis arbejdet blive udført ordentligt.

Ved en pletreparation er der forholdsvis stor sandsynlighed for, at fugten blot vil trænge ind et andet sted. Når du skal vælge hvilken løsning, der passer dig bedst, må du derfor have øje for, at dette også er noget, som skal holde i fremtiden.

 

Elektroosmose – slip af med opstigende grundfugt

Når det gælder fjernelse af opstigende grundfugt i kælderen, er der naturligvis flere forskellige metoder, som man kan benytte sig af. En af de mest effektive metoder kaldes elektroosmose. Elektroosmose bliver udført på følgende måde:

 1. Der bores en tynd rille i væggen i kælderen.
 2. Der lægges kabler i de borede riller.
 3. Kablerne tilsluttes en boks, som sættes op på væggen.
 4. Boksen sender svage impulser af jævnstrøm ind i væggene.
 5. De svage jævnstrømsimpulser får vandmolekylerne i væggen til at blive positive ladede.
 6. Udenfor ejendommen opsættes jordspyd, som er negativt ladede.
 7. De negativt ladede jordspyd tiltrækker herefter det positivt ladede vand.

På den måde bliver fugten i kælderen altså trukket ud af væggene og ned i jorden. Denne metode er således effektiv, hvis du har problemer med fugt i kælderen.

 

Skimmelsvamp

En af de skader, som kan forekomme, som følge af opstigende grundfugt, er skimmelsvamp. Skimmelsvamp er sundhedsfarligt, og derfor kan en fugtskade gøre kælderen ubeboelig. Har du mistanke om fugtskader, bør du derfor kontakte fagfolk.

Det er meget forskelligt, om folk reagerer på skimmelsvamp. Nogle mennesker kan ikke mærke, at de opholder sig i et hus med skimmelsvamp, mens andre mennesker oplever kraftige symptomer. Typisk er det folk, som i forvejen lider af allergi, som vil opleve de kraftigste reaktioner.

Symptomer ved skimmelsvamp kan blandt andet være:

 • Tilstoppet næse
 • Kløende øjne
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Svimmelhed
 • Koncentrationsbevær
 • Hukommelsessvigt
 • Astma

Har du over en periode været mere syg, end du plejer, kan det ligeledes være et tegn på, at der er skimmelsvamp i din bolig. Udover fysiske tegn på fugt, som du kan finde på huset, er beboernes helbred altså også noget, som du bør holde for øje.

 

Sådan mindsker du fugt i kælderen

Er opstigende grundfugt et problem for dig, er det klart, at du må yde en indsats for at løse problemet. Dog er der visse ting, som du kan gøre for at mindske fugt i kælderen. Det kan nemlig være svært at undgå, at kælderen bliver fugtig, og derfor må du finde metoder til at lede fugten væk efter, at den er opstået.

Overordnet set opstår fugt af to forskellige årsager. Fugt i boligen kan enten være konstruktionsfugt eller livsstilsfugt. Opstigende grundfugt er en form for konstruktionsfugt. Ikke desto mindre kan du også opleve fugt i kælderen som følge af din livsstil.

Dette kan for eksempel være, hvis du bader i kælderen, eller hvis du tørrer tøj i dette rum.

Kom af med fugten i din kælder ved hjælp af disse råd:

 • Få styr på ventilationen – Ventilation er vigtigt, hvis fugt skal ledes ud af huset. Du kan eventuelt installere ventilationsriste eller en friskluftventil til væg.
 • Fugtpose – Noget af den fugt, der ikke kan slippe ud, kan opsamles i en fugtpose.
 • Sæt varme på – Varme er med til at holde kælderen tør, og mindsker ligeledes risikoen for dannelse af kondens.
 • Lad væggene ånde – Undgå at fugten sætter sig på væggene. Diffusionsåben maling hjælper fugten med at slippe igennem.
 • Tør ikke vasketøj i kælderen – Vådt vasketøj afgiver fugt, som er med til at øge fugtigheden. Derfor bør du ikke tørre tøj i kælderen.
 • Tjek brønde og afløbsledninger – Rør og ledninger, der er stoppet til, kan være årsag til fugt i kælderen. I disse situationer kan regnvand nemlig ikke blive ledt væk fra huset.