Mange oplever fugt i kælderen

Ejer du et hus med kælder, er det ikke unormalt, hvis du oplever problemer med fugt. Kælderen er nemlig et af boligens mest udsatte rum. Dette skyldes blandt andet, at kælderen konstant er i fugtige omgivelser.

Den jord, som omgiver kælderen, er nemlig fugtig. Dette fører til, at der således både kan trænge fugt ind gennem kælderens vægge og gulve. Derfor er opstigende grundfugt et hyppigt problem i kældre landet over.

Vandet trænger ind gennem de små huller, som opstår ved brændsel eller støbning af fundamentet. Jo ældre huset bliver, jo bedre bliver huset til at holde på fugten. Derfor er problemer med fugt i kælderen ikke et problem, som går i sig selv.

Opstigende grundfugt er dog ikke den eneste grund til, at der kan opstå fugt i kælderen. Fugt i kælderydervægge kan blandt andet også opstå, hvis boligen opfylder et eller flere af disse punkter:

 • Hældende terræn. Er din bolig bygget i et område, hvor terrænet hælder ned mod huset, vil der konstant blive tilført vand via denne vej, hvilket kan give fugtproblemer.
 • Tørring af tøj indendørs. Vandet i vasketøj vil fordampe, når det tørrer. Hvis du tørrer tøj indendørs, kan det derfor sætte sig i væggene.
 • Tæt vindue uden ventilation. Det er vigtigt, at der er ventilation i kælderen, så den fugtige luft ikke bliver i rummet.
 • Opbevaring af inventar. Opbevarer du flyttekasser i kælderen, bør de ikke stilles direkte på gulvet. Desuden er det fornuftigt at have en smule mellemrum til væggen, så den kan ånde.

Har du mistanke om fugt i din kælder, bør du kontakte fagfolk.

 

Forebyg ved at fugtisolere dine kælderydervægge

Fugtisolering af kælderydervægge bliver ofte udført i forbindelse med andet arbejde. Dette kan for eksempel være, at der bliver foretaget en udvendig varmeisolering, eller at der bliver gravet op til kloak eller kabler. Dette indgreb kaldes ligeledes for fugtsikring.

Fugtisolering af kælderen behøver ikke nødvendigvis at blive foretaget udefra. Hvis du ikke skal have gravet ud til andre opgaver, kan du sagtens få fugtisoleret dine kælderydervægge indefra.

Den mest effektive metode til at fugtisolere kælderydervægge er faktisk en metode, som ikke kræver ret meget arbejde og som foretages inde fra kælderen.

 

Indvendig fugtsikring af kælder

Når det gælder fugtsikring af kælderen, findes der naturligvis flere forskellige metoder, som du kan gøre brug af. Nogle af disse metoder, som for eksempel opfangsdræn, kræver udgravning. Dog er det langt fra de fleste typer af fugtisolering, som kræver et stort gravearbejde.

Du kan blandt andet fugtisolere dine kælderydervægge ved at lægge en fugtspærre i muren. Dette er en af de mest anvendte metoder at fugtisolere på. Ved en fugtspærre bliver vand og fugt holdt ude af revner og andre mulige veje ind.

Det er dog ikke altid den bedste løsning at lave en fugtspærre. Ved en fugtspærre risikerer du nemlig blot at flytte problemet til et andet sted i boligen. Derfor anbefaler vi, at du får foretaget fugtisolering af dine kælderydervægge enten ved hjælp af elektroosmose eller ved langbølger.

Fælles for de to metoder er, at de begge er effektive og kræver minimalt indgreb.

 

Langbølgemetoden

Langbølgemetoden er en af de metoder, som du kan vælge, når det gælder fugtisolering af kælderydervægge. Denne metode virker ved, at der udsendes langbølger, som aktiverer vandmolekylerne i væggenes kapillargange.

Langbølgerne udsendes fra en lille boks, hvorefter tyngdekraften vil få vandmolekylerne til at sive ned gennem væggen og ud i jorden. Langbølgemetoden er forholdsvis billig. Dog er den også langsomtvirkende.

Hvis der er meget høj fugtprocent i din kælder, er denne metode derfor ikke anbefalelsesværdig i forbindelse med fugtisolering.

 

Elektroosmose

Ligesom ved langbølgemetoden opsættes der ligeledes en lille boks, når det gælder elektroosmose. Desuden bores der smalle riller i kældermuren, hvor der lægges kabler ind. Herefter foregår fugtisolering ved elektroosmose på følgende måde:

 1. Boksen sender svage jævnstrømsimpulser ind i murværket.
 2. Vandet i væggen bliver positivt ladet.
 3. Det positivt ladede vand i væggen bliver tiltrukket af negativt ladede jordspyd.
 4. Jordspyddene sættes i jord uden for fundamentet.
 5. Vandet bliver ledt væk fra boligen.

Denne metode virker hurtigere end langbølgemetoden. I huse med store fugtproblemer anbefales en løsning som denne altså.

Sådan opdager du fugt i kælderen

Når det gælder fugt, har det stor betydning, at problemet bliver løst så hurtigt som muligt. Fugt kan nemlig føre til både råd og svampe. Følgeskader af fugt kan have konsekvenser for husets konstruktion. Dog er det endnu vigtigere at holde for øje, at fugt kam påvirke beboernes helbred.

Badeværelset, køkkenet og kælderen er tre rum, som er særligt udsatte for fugtproblemer. Derfor bør du jævnligt undersøge, om der kan være tegn på fugt i disse rum. Når du undersøger for fugt, er det i høj grad dine sanser, som du skal bruge. Typisk kan man nemlig lugte, se og mærke fugt.

Det er blandt andet disse tegn, som du bør være opmærksom på:

 • Puds og maling skaller af væggene
 • Mørke plamager på vægge eller gulv
 • Maling, der bobler op fra væggene
 • Skimmeldannelser på beklædning af vægge
 • Fugtskjolder
 • Muggen lugt
 • Klamme og kolde vægge
 • Fugtskader på de møbler og det inventar, der er opbevaret i rummet

Hvis du har mistanke om fugt i din bolig, bør du kontakte fagfolk. På den måde kan problemet nemlig blive besigtiget. Er der tale om et reelt problem, har du mulighed for at blive præsenteret for en løsning.

 

Skimmelsvamp

En af grundene til, at fugtproblemer helst skal løses så hurtigt som muligt, er blandt andet på grund af skimmelsvamp. Skimmelsvampe afgiver stoffer, som er sundhedsskadelige. Har du problemer med skimmelsvamp, kan det derfor gøre dit hus ubeboeligt.

Der er stor forskel på, hvor kraftigt folk reagerer på skimmelsvampe. Typisk vil man opleve flere symptomer, hvis man i forvejen lider af allergi.

Symptomer ved skimmelsvamp er blandt andet:

 • Træthed
 • Ondt i hovedet
 • Hukommelsessvigt
 • Koncentrationsbesvær
 • Tilstoppet næse
 • Svimmelhed
 • Åndedrætsbesvær
 • Hoste
 • Halsbetændelse
 • Astma

Vil du undersøge, om du er allergisk over for skimmelsvampe, kan du tage til lægen og få udført en priktest. Ved denne priktest vil du blive testet for de to former for skimmelsvamp, som det er mest normalt at være allergisk overfor.

 

Fugttjek

Hvis du har mistanke om fugt i din kælder, bør du kontakte fagfolk. På den måde kan du nemlig få udført et fugttjek. Med et fugttjek kan det blive afgjort, om du har grund til bekymring, og du vil ligeledes blive præsenteret for løsninger.

Typisk vil et fugttjek forløbe på denne måde:

 • Fugtmåling: Ved hjælp af et måleinstrument kan fugtprocenten i dine vægge måles. Dette betyder, at det kan siges mere præcist, om du i virkeligheden har problemer med fugt.
 • Løsningsmuligheder: Når omfanget af problemet er blevet bestemt ud fra en fugtmåling, er det muligt for eksperterne at præsentere dig for en række løsningsforslag. Løsningsforslagene kommer i høj grad an på din bolig samt størrelsen af problemet.
 • Tilbud på opgaven: Efter at du er blevet præsenteret for de forskellige løsningsforslag, kan du ligeledes forvente at få et tilbud på opgaven. De forskellige metoder varierer nemlig i pris, og derfor må du vælge den metode, som bedst kan betale sig for dig.

Når det gælder fugtsikring af kælderydervægge, er det en god idé at vælge den rette løsning fra starten. På den måde slipper du for at problemet vender tilbage, og dermed kan du spare både tid og penge.