Kontakt os hvis du opdager fugt i din sokkel

Har du mistanke om fugtskader i husets sokkel? Så er det vigtigt at gøre noget ved problemet hurtigst muligt. Fugtskader kan nemlig have uoverskuelige konsekvenser både for dit hus og for dit helbred.

Vi sætter dig i kontakt med folk, som kan hjælpe, hvis du har fået fugt i din sokkel.

 

Tegn på fugt

Har du mistanke om, at der er fugt i din bolig (hvad enten det er fugt i sokkel eller andre steder) er det vigtigt, at du kontakter fagfolk. I forbindelse med fugt kan der nemlig opstå råd og svampe, hvilke kan have store konsekvenser for husets konstruktion samt beboernes helbred.

Skal du opdage fugt i dit hjem, bør du bruge dine sanser. Fugt kan nemlig typisk opdages, hvis blot du er opmærksom på at se og føle på dine vægge. Desuden kan fugt afsløres ved en lugt af mug.

Du kan blandt andet spotte fugt i boligen ud fra disse pejlemærker:

  • Puds og maling skaller af væggene
  • Mørke plamager på vægge eller gulv
  • Maling, der bobler op fra væggene
  • Skimmeldanelser på beklædning af vægge
  • Fugtskjolder
  • Muggen lugt
  • Klamme og kolde vægge
  • Fugtskader på de møbler og det inventar, der er opbevaret i rummet

 

Hvad er konsekvensen ved skaderne og fugtproblemerne?

Fugt i sokkel eller fugt i fundamentet kan have uoverskuelige konsekvenser for dit hus. Især ved sætningskader er følgeskaderne alvorlige. Dette skyldes, at fugten har let ved at sprede sig til husets øvrige overflader og konstruktioner.

Skader på fundamentet kan føre til fugtdannelser i sokkel og således også i resten af huset. Fugt er et stort problem, da det kan medføre, at der udvikles mug, råd og skimmelsvamp i huset. Da det er vigtigt at handle hurtigt, bør man holde øje med skader eller fugt i soklen.

 

Hvad skal man se efter i forbindelse med fugt i sokkel?

Fugt i husets sokkel kan blandt andet opstå som følge af utætte tagrender, et defekt omfangsdræn og andre problemer med vand- og kloaksystemer. Fugtdannelser i soklen kan stamme fra flere forskellige typer af skader. Således er der flere forskellige indikatorer, som du bør være opmærksom på, når du skal undersøge din sokkel for fugt og skader.

Størstedelen af skaderne vil være synlige udefra. Derfor er det en god idé at starte din undersøgelse af soklen her. Følgende kan være tegn på, at der er fugt i soklen:

 

Sprækker og revner i sokkel

Når du kigger efter revner og sprækker, bør du både tjekke overfladepudsen samt det underliggende fundament. Ofte vil der opstå sprækker og revner, hvis der er bygget en tilbygning til huset, eller hvis en trappe ikke er en integreret del af fundamentet.

Tit er denne type af sprækker ikke det mest alarmerende tegn. Dog er det stadig vigtigt, at de laves hurtigt, da der ellers let kan forekomme fugt i sokkel.

 

Sætningsskader sokkel

Sætningsskader er den mere alvorlige type af revner i fundamentet og en stor risiko for fugt i sokkel. En sætningsskade opstår, hvis jorden under huset rykker sig, eller terrænet falder sammen. Sker dette vil det nemlig medføre, at fundamentet rykker sig. Efterfølgende kan soklen revne grundet de nye niveauforskelle.

Denne form for skader er relativt lette at spotte, da de udformer sig som store lodrette og dybe revner på husets eller soklens facade. Hvis skader som disse opdages på fundament til hus, er der sandsynligvis fugt i sokkel eller fugt i fundamentet. Er dette tilfældet, er hurtig handling nødvendig.

 

Løs puds og skjolder

Hvis pudsen har sluppet underlaget, er der stor risiko for, at fugt har fundet vej frem til soklen. Hvis man opdager mørke aftegninger på soklen, er dette også et tegn på, at der allerede er trængt fugt ind.

Yderligere er det vigtigt, at man indefra undersøger, om eventuelle revner og sprækker går hele vejen gennem fundamentet. Sker dette er risikoen for fugt i sokkel således stor.

Hvis man opdager en af ovenstående skader, kan det være svært at vurdere, om man allerede har problemer med fugt i sokkel. Derfor anbefaler vi, at man tager kontakt til en ekspert, som kan måle efter, om der er fugt i soklen.

 

Sådan slipper du af med fugt i sokkel

På lige fod med de fleste andre fugtskader kan fugt i soklen naturligvis behandles. Soklen er meget udsat, når det gælder fugt, fordi soklen generelt er i fugtige omgivelser. Har du mistanker om fugt i soklen, er det derfor en god idé at kontakte en ekspert. Skal du slippe af med fugt i sokkel, vil dine problemer typisk blive løst efter følgende skabelon:

 

1. Undersøgelse af dit fugtproblem

Skal fagfolk afhjælpe dig med dit problem med fugt i sokkel, vil der først blive skabt et overblik over problemets omfang. Herunder hører naturligvis at kigge efter revner og sprækker, men ved hjælp af måleinstrumenter, kan der ligeledes foretages fugtmålinger. Dermed kan det konkluderes, om der er opstigende fugt i sokkel.

 

2. Gennemgang af løsningsmulighed og pris

Efter at have identificeret omfanget af skaden vil forskellige løsningsmuligheder blive gennemgået. Du vil ligeledes bliver informeret omkring tidshorisont, arbejdsbyrde, fordele og ulemper og prisen ved de forskellige muligheder.

Alt efter hvilken metode du vælger, kan der nemlig både være forskel på pris og effektivitet i forhold til at fjerne fugten fra din sokkel.

 

3. Reparation og fugtsikring af sokkel

I tilfælde af at du accepterer en af løsningerne, vil der blive aftalt en tid for arbejdets påbegyndelse. Når der snakkes fugt i sokkel, kan dette arbejde blandt andet inkludere reparation af sokkel på gammelt hus.

Efter skaderne fra fugt er blevet udbedret, er det tid til at eliminere fugtproblemer. Dette sker typisk ved en af de 5 grundlæggende metoder:

1. Omfangsdræn og pumpebrønd

2. Fysisk fugtspærre

3. Kemisk fugtspærre

4. Elektrodemetoden

5. Langbølgemetoden

Når det gælder behandling af fugt, er det vigtigt, at der sættes ind ved fugtens kilde. Udføres der blot en pletreparation, vil fugten nemlig typisk finde et andet sted at trænge ind. Hvis du er grundig med arbejdet fra starten af, kan du derfor spare både tid og penge.

 

Den rette løsning

I forbindelse med fugt i sokkel, er det vigtigt, at du vælger den rette metode, når du skal have løst problemet. Vælger du udelukkende at forhindre fugten i at trænge ind, der hvor skaden er sket, kan du være forholdsvis sikker på, at fugten vil trænge ind et andet sted inden for kort tid.

Når man skal løse problemer med fugt, er det derfor vigtigt, at man finder frem til årsagen til fugtdannelsen. Kun hvis du sætter ind ved det problem, som er årsagen til fugten, kan du nemlig lave en effektiv fugtsikring af sokkel.

Der er naturligvis forskel på, hvor effektiv de forskellige metoder til fugtsikring er. Når du vælger metode, må du naturligvis overveje, hvad der bedst kan betale sig. Både økonomisk men også i forhold til at sikre beboernes helbred.

I forbindelse med fugt kan der blandt andet opstå skimmelsvamp i din bolig. Nogle mennesker påvirkes i høj grad af skimmelsvamp, og generelt er det ikke sundt at bo i en bolig, der er plaget af svamp.

Derfor er det vigtigt, at du hurtigt sætter ind, hvis du har mistanker om skimmelsvamp. Kontakt os, hvis du oplever fugt i sokkel. På den måde kan vi nemlig hjælpe dig med at slippe af med problemet.