Hvor opstår fugtproblemer oftest?

Fugt kan opstå i hele boligen. Dog vil fugtdannelsen typisk opstå i kældre eller lignende. Der kan være flere forskellige grunde til, at fugtproblemer opstår. Fugten kan således både komme indefra eller udefra.

Et eksempel på fugt, som kommer udefra, er hvis huset er bygget på et terræn, som hælder ned mod huset. Er dette tilfældet kan man risikere, at der kontinuerligt bliver tilført vand til boligen, hvilket kan føre til fugt. Desuden kan fugtproblemer opstå på grund af en dårlig konstruktion eller mangel på fugtisolering.

Fugt kan ligeledes komme indefra på grund af beboernes livsstil. Dette kan blandt andet være i forbindelse med indendørs tørring af vasketøj eller manglende opvarmning af boligen.

 

Find frem til kilden

Uanset hvilken kilde, der er skyld i dine fugtproblemer, er det vigtigt at finde frem til denne. Er der først opstået fugt, skal problemet nemlig løses her. En pletreparation sikrer dig ikke imod, at fugten vender tilbage igen. Derfor er det vigtigt, at der gribes ind ved sagens rod.

 • Utætheder i taget eller en utæt tagrende. En hyppig årsag til fugt i boligen er utætte eller fyldte tagrender. I løbet af kort tid kan der nemlig falde meget nedbør. Har denne nedbør ikke mulighed for at blive ført via tagrenderne og ud i et nedløb, kan vandet løbe ned på murværket, hvilket kan give fugt i ydervæggene.
 • Utætheder på badeværelset. For at undgå fugt i vægge og gulve, er det vigtigt, at overflader i vådområder er tætte. Hvis der er revner i fugerne, kan det for eksempel føre til at vandet bliver ledt ned i gulvet. Disse skader er ofte svære at få øje på, men kan føre til væsentlig råd og svampe.
 • Kolde ydervægge. Når det er koldt udenfor, kan kondens på ydervæggene være et problem. Dette kan opstå som følge af mangel på isolering eller kuldebroer. Løsningen på dette problem er således god ventilation og opvarmning.
 • Grundfugt. Mangler dit hus fugtspærre, kan der være problemer med opstigende fugt i husets vægge. Grundfugt vil typisk komme fra husets fundament.

 

Hvordan spotter man fugtproblemer i sit hus?

Fugtproblemer i boligen er ikke altid nemme at få øje på. Hvis du har mistanke om fugt, måske fordi du bor i et gammelt hus, er der dog visse ting, som du kan kigge efter. Ofte kan fugt ses, føles og lugtes. Således kan du bruge dine sanser til at finde frem til fugtproblemet.

Det kan blandt andet være en god idé at tjekke, om der lugter muggent i et rum, om væggene føles klamme, eller om man kan se plamager på væggene.

Følgende er gode pejlemærker i forhold til, om man har fugtproblemer i sit hjem:

 • Puds og maling skaller af væggene
 • Mørke plamager på vægge eller gulv
 • Maling, der bobler op fra væggene
 • Skimmeldannelser på beklædning af vægge
 • Fugtskjolder
 • Muggen lugt
 • Klamme og kolde vægge
 • Fugtskader på de møbler og det inventar, der er opbevaret i rummet

Disse tegn er klare indikatorer på, at der er fugtproblemer i dit hus. Oplever du nogle af overstående, kan det derfor anbefales at søge professionel hjælp. Som privatperson kan det være svært at vurdere problemets omgang. Derfor kan det være praktisk at få en fagperson til at kigge på sagen.

Hvis problemet ikke udbedres hurtigt, vil fugten sprede sig, hvorfor det er vigtigt at tage kontakt til en ekspert. På den måde kan problemets omfang undersøges, og det kan gøres klart, hvad der skal til for at udbedre skaden. En ekspert kan for eksempel måle fugt i vægge eller konkludere, om der er råd i soklen.

 

Fugtproblemer kan blive din værste fjende

Når der opstår fugt i boligen, er det ikke kun problematisk i forhold til dit hus og dets fundament. Fugtproblemer kan nemlig også have store konsekvenser for dit helbred, hvis du udsættes for fugt over en længere periode.

Som følgeskade af fugt kan der nemlig opstå råd eller svampe. Herunder hører blandt andet skimmelsvamp, som du sandsynligvis kender til. Derfor kan fugtproblemer i dit hus have stor indvirkning på dit ve og vel.

Ikke alle mærker påvirkningen fra skimmelsvampe, men nogle mennesker kan blive meget syge. Nogle mennesker reagerer nemlig på de stoffer, som skimmelsvampe frigiver. Hvis du i forvejen lider af allergi, er risikoen for, at du bliver påvirket af skimmelsvampe større.

Nogle af de mest kendte symptomer for mennesker, der reagerer på skimmelsvampe er:

 • Tilstoppet næse
 • Kløende øjne
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Svimmelhed
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsessvigt
 • Astma

Derfor er det vigtigt, at man tager fugtproblemer alvorligt. Opdager du fugt eller skimmelsvamp, bør du tage hånd om problemet med det samme, inden det medfører store konsekvenser.

 

Gode råd til at undgå fugtproblemer

Fugt er ikke noget, som man skal spøge med. Derfor er det vigtigt at gøre, hvad man kan, for at undgå fugtproblemer. Således er det en god idé at sørge for, at der ikke er gunstige forhold for fugtdannelse.

Har du haft fugtproblemer, bør du sørge for at bekæmpe kilden til fugtens indtrængen. Dette er nemlig den eneste måde at sikre, at fugten ikke vender tilbage. Hvis der er en konstruktionsfejl i dit hus, er det selvfølgelig ikke noget, som du kan ændre på. Overordnet er der dog en række tiltag, som du kan ty til, som i hvert fald ikke fremmer fugtigheden i huset.

 • Undersøg terrænet rundt om huset. Hvis terrænet hælder mod huset, kan man ændre dette ved at ændre jorden. Generelt siges det, at der mindst skal være 2 centimeter fald pr. meter væk fra huset.
 • God ventilation. Det er vigtigt, at der luftes godt ud, så den fugtige luft ikke bliver i rummet.
 • Opbevaring af inventar i kælder. Kasser bør ikke stilles direkte på gulvet. Desuden er det godt med en smule mellemrum til væggene, så væggene kan ånde.
 • Tør ikke dit vasketøj indenfor. Vandet fra vasketøjet fordamper, når det tørrer. Derfor har det stor betydning, at vandet ikke fordamper ind i husets vægge.
 • Sæt varme på. Varmen er med til at tørre rummet.

Ovenstående er ikke en garanti for, at du undgår fugtproblemer i huset. Det kan dog være med til at reducere risikoen for fugt og gøre dit indeklima sundere.

 

Effektiv forebyggelse

Det bedste råd til at undgå fugtproblemer, er sådan set forebyggelse. Formår du at forhindre fugten i at trænge ind, kan du nemlig spares for meget besvær. Naturligvis koster beklædning af kældervægge eller maling af kældervægge nogle penge, men er det værd, hvis du til gengæld slipper for at bruge penge på at fjerne fugt.

En skade, der skal udbedres, kan godt blive en stor omgang. Derfor er det virkelig at foretrække ikke at lade problemet udvikle sig. Har du mistanke om fugt, bør du kontakte fagfolk så hurtigt som muligt. De kan nemlig måle fugt i vægge og på den måde sige, om du har grund til bekymring.

Ved et gratis fugttjek vil der dels blive lavet en fugtmåling. Derefter vil du få en række løsningsforslag for til sidst at få tilbud på disse. Ofte er der flere forskellige måder, hvorpå dit fugtproblem kan løses.

Det er dog vigtigt at huske på, at skaden helst skal ordnes rigtigt i første omgang. Pletreparation kan nemlig føre til at fugten blot trænger ind andre steder, og dermed står du endnu engang tilbage med et problem.