Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er et samlebegreb, som dækker over omkring 1,5 millioner arter af skimmelsvamp. Dette vil sige, at skimmelsvamp kan have mange forskellige farver. Hvilken farve skimmelsvampen har, afhænger nemlig af arten.

Skimmelsvamp findes overalt i naturen. Skimmelsporerne svæver gennem luften, og de kommer således også ind i huset. I sommerhalvåret er mængden af skimmelsporer langt større end i vinterhalvåret. Dette skyldes, at skimmelsporer ikke så godt tåler kulden.

Skimmelsvamp kræver nogle helt særlige betingelser for at kunne gro. Generelt set, kan man sige, at der er tre ting, som skal være til stede, hvis skimmelsvampen skal vokse:

 1. Ilt
 2. Organisk materiale
 3. Fugt

Da der naturligt forekommer både ilt og organisk materiale i alle boliger, er det mængden af fugt, som determinerer, om der opstår skimmelsvamp.

 

Hvorfor er skimmelsvamp farligt for mennesker?

Skimmelsvampe indeholder og afgiver stoffer, som er sundhedsskadelige. Det er dog forskelligt fra person til person, om man reagerer på de stoffer, som afgives. Reagerer man ikke på skimmelsvamp, kan det være fristende at stille sig selv spørgsmålet; er skimmelsvamp farligt? Svaret er dog, at en manglende reaktion ikke ændrer på, at skimmelsvampen afgiver sundhedsskadelige stoffer.

Er man allergisk over for skimmelsvamp, er det ikke nødvendigvis alle typer af svampen, som man ikke kan tåle. Ofte er det nogle bestemte arter, som man vil reagere på.

De symptomer, som man typisk vil opleve i forbindelse med skimmelsvamp, er:

 • Træthed
 • Ondt i hovedet
 • Hukommelsessvigt
 • Koncentrationsbesvær
 • Tilstoppet næse
 • Svimmelhed
 • Åndedrætsbesvær
 • Hoste
 • Halsbetændelse
 • Astma

Ved en priktest hos lægen kan man få testet, om man er allergisk over for skimmelsvamp. Her bliver man testet for de to former for skimmelsvamp, som det er mest almindeligt at være allergisk overfor.

 

Har du mistanke om skimmelsvamp?

Der er flere ting, som du kan kigge efter, hvis du har mistanke om skimmelsvamp i hjemmet. Generelt gælder det om at bruge sine sanser. Typisk kan man nemlig enten lugte, se eller mærke, om der er skimmelsvamp i et specifikt rum.

Desuden er der nogle rum i huset, som er mere udsatte, i forhold til skimmelsvamp, end andre. Dette gælder kælderen, badeværelset og køkkenet. I disse rum vil der nemlig typisk være mere fugtigt end andre steder i hjemmet.

Nogle ting, som kan udløse skimmelsvamp i boligen er blandt andet:

 • Problemer med vandet og afløbet
 • Kælderen står under vand på grund af oversvømmelse
 • Nedløbsrør og tagrende, som er utætte eller fyldt med skidt
 • Dårlig ventilation i hjemmet

Har du mistanke om skimmelsvamp, er det en rigtig god idé at kontakte fagfolk. Disse kan nemlig udføre et fugttjek. Med et fugttjek vil der blandt andet blive foretaget en måling, som viser, hvor meget fugt der er i hjemmet. På den måde kan det afgøres, om du har problemer med fugt.

 

Sådan kan du selv opdage fugt i boligen

Hvis dit hus indeholder en eller flere af de ting, som kan udløse fugt og dermed skimmelsvamp, kan det være, at du er blevet nervøs for, at du står med et problem. Heldigvis findes der flere tegn, som kan vise dig, om du kan forvente, at der er fugt i din bolig.

Du kan blandt andet opdage fugt ud fra disse tegn:

 • Puds og maling skaller af væggene
 • Mørke plamager på vægge eller gulve
 • Maling, der bobler op fra væggene
 • Skimmeldannelser på beklædning af vægge
 • Fugtskjolder
 • Muggen lugt
 • Klamme og kolde vægge
 • Fugtskader på de møbler og det inventar, der er opbevaret i rummet

Hvis din bolig opfylder nogle af de overstående ting, kan det godt tyde på, at der er problemer med fugt i dit hjem. Er dette tilfældet, er det vigtigt, at du kontakter fagfolk, som kan besigtige problemet.

 

Sæt ind mod fugten

Vil du undgå den skadelige skimmelsvamp i dit hjem, er det i høj grad mod fugten, at du skal sætte ind. Som du kan læse i ovenstående, er betingelserne for, at skimmelsvamp kan gro nemlig, at der er fugt, ilt og organisk materiale til stede. Da man ikke kan komme udenom ilt og organisk materiale, er det fugten, som man må eliminere.

Overordnet set kan fugtdannelse ske på to forskellige måder. Det man kalder livsstilsfugt og det, som man kalder konstruktionsfugt. Herunder vil de to typer fugtdannelser bliver beskrevet nærmere.

 

Livsstilsfugt

Skal du undgå den skadelige skimmelsvamp handler det om at undgå for meget fugt i boligen. Livsstilfugt bliver dannet på grund af mennesker og deres levevaner. Derfor er den gode nyhed til dig, at du kan mindske risikoen for dannelse af fugt, hvis du sørger for at leve, så fugten har mulighed for at slippe ud af dit hus. Det er nemlig umuligt at undgå fugtdannelser, når man for eksempel går i bad eller laver mad.

Vil du mindske risikoen for livsstilfugt, kan du blandt andet følge disse råd:

 • Luft ud flere gange dagligt – specielt efter et bad
 • Lad aldrig boligen blive nedkølet
 • Åbn vinduerne eller tænd emhætten, når du laver mad for fuld damp
 • Placer ikke møbler op ad kolde vægge
 • Tør ikke tøj indendøre

Som du kan høre, er dette nogle råd, som er mulige at efterleve. Dette kan være en god idé, hvis du vil mindske risikoen for fugt.

 

Konstruktionsfugt

Konstruktionsfugt er en noget anden sag i forhold til livsstilfugt. Her kan du ikke på samme måde mindske risikoen for fugt ved at ændre dine vaner. Konstruktionsfugt er nemlig forårsaget af mangler eller fejl på konstruktionen.

Har du mistanke om, at der er fejl på dit hus konstruktion, er det derfor vigtigt, at du selv går i gang med vedligeholdelse og reparation. Eller at du tilkalder nogle håndværkere, som kan udføre arbejdet.

Konstruktionsfugt kan blandt andet dannes som følge af:

 • En fyldt eller utæt tagrende
 • Utætheder i taget
 • Opstigende grundfugt
 • Forkert fugtisolering
 • Revner i fugerne på badeværelset

 

Hvad gør du i tilfælde af skimmelsvamp?

Hvis du oplever, at der er skimmelsvamp i dit hjem, er det vigtigt, at du hurtigst muligt fjerner kilden til fugt. Uden fugt kan skimmelsvampen nemlig ikke gro. Er et større areal plaget af skimmelsvamp anbefales det, at du tager kontakt til fagfolk.

Det er ikke altid let at se med det blotte øje, hvor alvorligt problemet egentlig er. Derfor kan det være en god idé at eksperter får lov til at bruge deres måleudstyr. På den måde kan det nemlig blive afgjort, om du har grund til bekymring.

 

Eliminer kilden til fugtdannelsen

Når det gælder skimmelsvamp, er det vigtigt, at kilden til fugtdannelsen bliver elimineret. Hvis du bare renser skimmelsvampen af, vil den nemlig komme tilbage inden for få uger. Derfor må man finde frem til årsagen til fugtdannelsen.

En pletreparation er således en dårlig idé. Bliver skaden kun udbedret i et lille område, kan du være forholdsvis sikker på, at skimmelsvampen vender tilbage. Dette betyder, at du må bruge tid og ressourcer på endnu engang at rette op på problemet.

Skimmelsvamp er ikke sådan at spøge med, da det kan have store helbredsmæssige konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at du kontakter fagfolk, som kan løse problemet hurtigst muligt.

Når du skal vælge løsning i forhold til at fjerne fugt og skimmelsvamp, er det en god idé at tænke på fremtiden. Hvis du investerer i at få løst problemet ordentligt nu, kan du nemlig slippe for, at skulle døje med et tilbagevendende fugtproblem. Med effektiv fjernelse af skimmelsvamp kan dit hus endnu engang blive beboeligt.