Fugt i kælder

Når det gælder fugt er kælderen et af de steder, hvor man hyppigst finder skader. Dette skyldes flere forskellige ting. Blandt andet er kælderen under jordens overflade, og det vil sige, at den konstant er i fugtige omgivelser. Den jord, som omgiver kælderen, indeholder nemlig vand.

Vand i jorden kan trænge ind i kælderens vægge samt gulve, hvis man ikke formår at fugtisolere på en effektiv måde. Hvis du har et gammelt hus, at bør du være ekstra opmærksom på problemer.

Det er især opstigende grundfugt, som kan være et problem i kældrene landet over. Opstigende grundfugt kommer af, at vandet fra jorden trænger ind gennem små huller, som opstår ved brændsel eller støbning af fundamentet.

 

Fugt i kælderen hvad gør jeg?

Hvis du har mistanke om fugt i kælderen, bør du naturligvis kontakte fagfolk. Fagfolk kan nemlig hjælpe dig med at bestemme, omfanget af dine eventuelle fugtproblemer. Hvis du har problemer med fugt i kælderen, findes der disse fem grundlæggende metoder til fugtsikring:

 1. Omfangsdræn og pumpebrønd
 2. Fysisk fugtspærre
 3. Kemisk fugtspærre
 4. Elektrodemetoden
 5. Langbølgemetoden

Der er naturligvis forskel på hvilken metode, det bedst kan betale sig at bruge, alt efter hvordan din situation ser ud. Nogle af metoderne virker hurtigere end andre, men der er naturligvis også forskel i prisklassen.

Når du skal komme fugt i kælderen til livs, er det en god idé at vælge en effektiv metode fra starten af. Udføres der kun en pletreparation, kan du nemlig være næsten sikker på, at problemet vender tilbage. Vælger du en effektiv metode fra starten af, kan du således spare både tid og penge.

 

Tegn på fugt

Er du bekymret for, om du har en fugtig kældervæg, bør du naturligvis kontakte fagfolk. Dog er der flere forskellige ting, som du selv kan være opmærksom på. Hvis du vil undersøge, om der er fugt i dit hus, er det en god idé at være opmærksom på dine sanser.

Typisk kan man nemlig opdage fugt ved at se, føle og lugte. Ofte er det kælderen, som er særlig udsat, men også badeværelset og køkkenet er værd at tjekke.

Opfylder din bolig ét eller flere af disse punkter på listen, kan det tyde på, at der er tale om fugtproblemer:

 • Puds og maling skaller af væggene
 • Mørke plamager på vægge eller gulv
 • Maling, der bobler op fra væggene
 • Skimmeldannelser på beklædning af vægge
 • Fugtskjolder
 • Muggen lugt
 • Klamme og kolde vægge
 • Fugtskader på de møbler og det inventar, der er opbevaret i rummet

Hvis du opdager nogle af disse tegn, er det derfor en rigtig god idé at få fat i en ekspert, som kan kigge på omfanget af problemet.

 

To typer af fugtdannelse

Fugt i kælderen kan naturligvis opstå af mange forskellige årsager. Dog kan man typisk snakke om to forskellige typer af fugt. Disse to typer af fugtdannelser kaldes for livsstilsfugt og konstruktionsfugt.

 

Livsstilsfugt

Som navnet antyder opstår livsstilsfugt som følge af ens livsstil. Det vil sige, at livsstilfugt bliver dannet på grund af mennesker og deres levevaner. Dette betyder altså, at du selv kan mindske dannelsen af livsstilsfugt, hvis du følge nogle enkelte råd.

Det er umuligt undgå fugtdannelser eksempelvis, når man laver mad eller går i bad. Vil du undgå livsstilfugt, handler det derfor i høj grad om at finde en metode til at lede fugten ud af huset igen.

Ved hjælp af disse råd, kan du mindske risikoen for livsstilsfugt:

 • Luft ud flere gange dagligt – specielt efter bad
 • Lad aldrig boligen blive nedkølet, derved kan der nemlig dannes kondens
 • Åbn vinduerne eller tænd emhætten, når du laver mad for fuld damp
 • Placer ikke møbler op ad kolde vægge
 • Tør ikke tøj indedøre

Generelt er dette altså råd, som er forholdsvis lette at følge. Det vil mindske risikoen for fugtskader væsentligt, hvis du sørger for at lede fugten ud, hvis du er i gang med en aktivitet, som aktivt danner fugt.

 

Konstruktionsfugt

Som navnet antyder har konstruktionsfugt noget med konstruktionen af boligen at gøre. Konstruktionsfugt er forårsaget af mangler eller fejl på konstruktionen. Derfor har du ikke på samme måde selv mulighed for at forhindre dannelsen af konstruktionsfugt.

Hvis der opstår fugtskader på din bolig som følge af konstruktionsfugt, bør du gå i gang med vedligeholdelse og reparation.

Konstruktionsfugt kan blandt andet skyldes:

 • Manglende eller dårligt udført omgangsdræn
 • Dårlig montering af og anvendelse af eksempelvis isoleringsmaterialer, grundmursplader, geotekstil, fugtisolering samt udførelse af dræn
 • Dårlig eller forkert isolering
 • Gamle eller dårlige konstruktioner

Når man skal udbedre en fugtskade, er det vigtigt, at man kender kilden til fugtdannelsen. Kun ved at eliminere kilden, kan man nemlig for alvor komme fugtproblemerne til livs.

 

Skimmelsvamp i kælder

Når vi anbefaler, at man øjeblikkeligt tager kontakt til en ekspert, hvis man har mistanke om fugt, er det fordi, at problemer af denne type er forholdsvis seriøse. Er der meget fugtigt i din bolig, kan der nemlig opstå skimmelsvamp.

Skimmelsvamp indeholder og udsender sundhedsskadelige stoffer. Det er meget forskelligt fra person til person, om man oplever symptomer. Typisk vil personer, som i forvejen døjer med allergi dog være mere tilbøjelige til at opleve en reaktion.

Symptomer på skimmelsvamp kan blandt andet være:

 • Tilstoppet næse
 • Kløende øjne
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Svimmelhed
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsessvigt
 • Astma

Skimmelsvamp er naturligvis ikke noget, som man bør udsætte sig selv eller andre beboere for. Hvis der er skimmelsvamp i kælderen, kan det således gøre dette rum ubeboeligt.

Det kan være en god idé at få foretaget et fugttjek. Her vil en ekspert nemlig ved hjælp af en fugtmåler måle fugtprocenten i din kældervæg. Når omfanget af problemet er blevet afgjort, vil du således blive præsenteret for de mulige løsningsforslag.

De løsninger, som gør sig gældende, kommer fuldstændig an på din bolig samt størrelsen af problemet. Efterfølgende kan du forvente at modtage et tilbud på de forskellige løsninger, så du kan komme af med skimmelsvampen.

 

Lad ikke fugt blive et problem i kælderen

Vil du undgå fugt i kælder, er der naturligvis flere forskellige metoder, hvormed du kan mindske risikoen.

Kom af med fugten i din kælder ved hjælp af disse råd:

 • Få styr på ventilationen – Ventilation er vigtigt, hvis fugt skal ledes ud af huset. Du kan eventuelt installere ventilationsriste eller en friskluftventil til væg.
 • Fugtpose – Noget af den fugt, der ikke kan slippe ud, kan opsamles i fugtposer.
 • Sæt varme på – Varme er med til at holde kælderen tør, og mindsker ligeledes risikoen for dannelse af kondens.
 • Lad væggene ånde – Undgå at fugten sætter sig på væggene. Diffusionsåben maling hjælper fugten med at slippe igennem.
 • Tør ikke vasketøj i kælderen – Vådt vasketøj afgiver fugt, som er med til at øge fugtigheden. Derfor bør du ikke tørre tøj i kælderen.
 • Tjek brønde og afløbsledninger – Rør og ledninger, der er stoppet til, kan være årsag til fugt i kælderen. I disse situationer kan regnvand nemlig ikke blive ledt væk fra huset.

Udluftning kælder er vigtigt, hvis du gerne vil slippe af med fugt. Som du kan høre handler det i høj grad om at finde ud af, hvad årsagen til fugtdannelsen er. Hvis du ved, om der er tale om livsstilsfugt eller konstruktionsfugt, er det nemlig lettere for dig at afgøre, hvordan du skal handle.

Oplever du problemer med fugt, bør du kontakte en fagperson. På den måde er du nemlig sikker på, at du får bugt med kælderens fugt.